rezydencja: marzecsierpień 2018

Christopher Füllemann (Szwajcaria)

Kompozycje rzeźbiarskie Christophera Füllemanna to żartobliwe transformacje, powstałe jako forma sprzeciwu wobec normatywnych struktur. Ostatnie prace artysty podważają funkcję i esencję tego, co uznaje się za bezużyteczne lub nienaturalne. W badaniach artysta skupia się na orientacji oraz gestach ciała w relacji z przedmiotami oderwanymi od swojego wyjściowego przeznaczenia. Działając na pograniczu rzeźby i performansu, Füllemann stara się uwydatnić doświadczanie form i materiałów jako żywych organizmów.

Christopher Füllemann, urodzony w 1983 roku, jest szwajcarskim artystą, pochodzi z Lozanny. W 2008 roku został absolwentem Lozańskiego Uniwersytetu Sztuk i Wzornictwa (ECAL), gdzie ukończył specjalizację malarstwo i sztuka wideo, by następnie skupić się w swojej praktyce na instalacjach i rzeźbie. W 2012 roku uzyskał tytuł magistra sztuk w San Francisco Art Institute (SFAI), a także otrzymał SFAI Outstanding Award w dziedzinie rzeźby. Uhonorowany został również Swiss Art Award 2011 oraz nagrodą im. Gustavea Bucheta za rok 2013, dzięki której zrealizował solową wystawę w Musée cantonal des Beaux-Arts w Lozannie.

W ostatnim czasie Füllemann prezentował swoją twórczość podczas Nocy Muzeów 2017 w Basel, a także wraz z artystkami Charlotte Herzig i Elise Lammer współtworzył ruchomą wystawę multimedialną i performanse pod wspólnym tytułem Les émotions spatiales. Ponadto w ubiegłym roku Füllemann był uczestnikiem laboratorium performatywnego Zürich Moves! pod kierunkiem Simone Aughterlony oraz kolektywnego performansu Florence Peake i Eve Stainton w londyńskim The Place. Obecnie prowadzi nowe badania we współpracy z artystami, performerami i muzykami, przemieszczając się między Zurychem, Londynem i Warszawą.

http://christopherfullemann.com/

Rezydencję finansuje Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia oraz Miasto Stołeczne Warszawa