rezydencja: marzeckwiecień 2011

Daniel Kötter (Niemcy)

Daniel Kötter 

(ur. 1975) mieszka i pracuje w Berlinie. W latach 20082011 tworzy trylogię Arbeit und Freizeit będące głosem w dyskusji na temat znaczenia pracy w praktykach artystycznych. Stworzone we współpracy z kompozytorem Hannesem Seidlem spektakle muzyczo-teatralne pokazywane były na międzynarodowych festiwalach m.in. w Wenecji, Madrycie. W 2010 roku rozpoczyna nową serię prac instalacji, prac filmowych, dyskursywnych na temat urbanistycznych i socjopolitycznych uwarunkowań performatywności  staats-theater, realizowane m.in. w Teheranie, Lagos, Berlinie.

W swojej praktyce Daniel Kötter eksperymentuje z formatami teatralnego i muzycznego przedstawienia, modelami kolaboracji z artystami i nie-artystami, sztuką wideo w kontekście różnych sposobów prezentacji wystawy, performance, filmu. Tworzy wielokanałowe instalacje wideo i alternatywne formy koncertowe.

Jako reżyser, filmowiec, badacz czy kompozytor problematyzuje system sztuki w odniesieniu do przestrzeni publicznej, przygląda się sieci aktorów, w których uruchamiane jest rozumienie obrazów, instytucji, praktyk artystycznych. Jego strukturalne podejście do filmu rozszerza znaczenie formy dokumentalnej, jest praktycznym namysłem nad sposobami percepcji, daje impuls do badania ograniczeń gatunkowych narracji.