rozmowa

Daniel Kötter rozmowa z artystą

Daniel Kötter 

(ur. 1975)  mieszka i pracuje w Berlinie. W latach 20082011 pracował nad trylogią Arbeit und Freizeit, która jest głosem w dyskusji na temat znaczenia pracy w praktykach artystycznych. Stworzone we współpracy z kompozytorem Hannesem Seidlem spektakle muzyczno-teatralne pokazywane były na międzynarodowych festiwalach m.in. w Wenecji i Madrycie. W 2010 roku rozpoczął nową serię prac instalacji, prac filmowych, dyskursywnych na temat urbanistycznych i socjopolitycznych uwarunkowań performatywności staats-theater, realizowanych m.in. w Teheranie, Lagos, Berlinie. W swojej praktyce Daniel Kötter eksperymentuje z formatami teatralnego i muzycznego przedstawienia, modelami kolaboracji z artystami i nie-artystami, sztuką wideo w kontekście różnych sposobów prezentacji wystawy, performance, filmu. Tworzy wielokanałowe instalacje wideo i alternatywne formy koncertowe. Jako reżyser, filmowiec, badacz czy kompozytor problematyzuje system sztuki w odniesieniu do przestrzeni publicznej, przygląda się sieci aktorów, w których uruchamiane jest rozumienie obrazów, instytucji, praktyk artystycznych. Jego strukturalne podejście do filmu rozszerza znaczenie formy dokumentalnej, jest praktycznym namysłem nad sposobami percepcji, daje impuls do badania ograniczeń gatunkowych narracji. www.danielkoetter.de

 

Neues Theater (2012)

W listopadzie 2011 roku Daniel Kötter, w ramach rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, zrealizował w Warszawie akcję filmowo-€“performatywną. Odwołując się do konkretnego wydarzenia (przekształcenia hali Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania w Nowy Teatr) podnosił kwestię udziału różnych podmiotów społecznych w definiowanie miejsca pracy i sztuki w przestrzeni miejskiej. Instalacja, którą zaproponował niemiecki artysta, była jednak nie tyle spektaklem rzeczywistości, ale odwołaniem do zasad eksperymentalnego filmu strukturalnego: pokazywania szwów produkcji artystycznej, kadrowania, montażu, aparatu.

Na podstawie przeprowadzonej na żywo akcji filmowo-€“teatralnej powstał film, który prezentowany był między 6 a 26 maja 2013 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w VIDEO ROOM. Po premierze filmu odbyło się spotkanie z artystą prowadzone przez kuratorkę projektu Annę Ptak.