rezydencja: listopad 2022

Dariia Kuzmych (Дарія Кузьмич) (Ukraina)

Dariia Kuzmych

ukraińska artystka urodzona w 1991 roku. Poprzez prace w różnych technikach, takich jak instalacja, rysunek, wideo i tekst, bada okresy zmiany w społeczeństwie i ich wpływ na jednostkę. W swoich ostatnich projektach Dariia zajmuje się różnymi aspektami doświadczania traumy i percepcji czasu.

Dariia ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie z tytułem licencjata w dziedzinie Malarstwa monumentalnego oraz Uniwersytet Artystyczny w Berlinie z tytułem magistra Sztuki medialnej. Obecnie dzieli swój czas między Kijów i Berlin.

Dariia Kuzmych bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystów z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 
Дарія Кузьмич

українська художниця, яка живе і працює в Києві та Берліні. Після закінчення бакалаврської програми з монументального живопису в Академії образотворчого мистецтва в Києві, закінчила магістратуру в Берлінському університеті мистецтв у напрямку медіа-арту. Працює в різних техніках, таких як інсталяція, рисунок, відео, та текст. Центральним, що об’єднує ці мультимедійні практики, є фокус на перехідних періодах у суспільстві та вплив цих процесів на особистість. У своїх поточних проектах займається різними аспектами травматичних досвідів та сприйняття часу. 

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.