rezydencja: styczeńmarzec 2009

Darinka Pop-Mitić i Nikoleta Markovic (Serbia)

Darinka Pop-Mitić i Nikoleta Markovic

Artystki z Belgradu pracują obecnie nad projektem odnoszącym się do sposobów prezentacji i autoprezentacji współczesnej sztuki wschodnioeuropejskiej na Zachodzie, szczególnie w kontekście pokojowych i siłowych przemian po 1989 roku. Artystki wychodzą z założenia, że sztuka z Europy Wschodniej jest często postrzegana jako seria niekończących się traum, które potrzebują mediacji, aby w ogóle mogły zostać zrozumiane. Projekt Working Title albo Świadectwa o wojnie i sztuce [Working title or Testimonies about War and Art] bada artystyczną scenę w Serbii lat 90-tych. Materiały dokumentalne i wywiady z aktywnymi w latach 90. przedstawicielami serbskiej sceny artystycznej, w tej właśnie odwróconej kolejności, służą za podstawę storyboardu filmu, który nigdy nie powstanie. Zaproszeni do projektu artyści nie ilustrują w nim historii, lecz biorą udział w jej rekonstrukcji. Ich sztuka i działalność artystyczna z okresu wojen i rozpadu Republiki stają się faktem historycznym w takim samym stopniu, jak świadectwa innych uczestników tamtych wydarzeń. Praca artystek uwidacznia proces nadawania znaczeń, który często, jak to widać w wielu filmach poruszających temat wojen w Jugosławii, jest równoznaczny z nadawaniem jedynego właściwego sensu.

  •  
  • Kuratorka
    • Ula Siemion
  • Współpraca
    • Agnieszka Sosnowska
Pobyt twórczy zrealizowany w ramach programu „Opening Our Closed Shops” pod patronatem Akademii Schloss Solitude, dzięki wsparciu Allianz Kulturstiftung.