rezydencja: sierpieńpaździernik 2008

David Dempewolf (USA)

David Dempewolf

tworzy formalne prace wideo oparte na wyszukanych materiałach archiwalnych. Manipulacje na materiale filmowym prowadzą do zmiany wizualnego oraz dźwiękowego doświadczenia odbiorców. Artysta współpracował m.in. z Joan Jonas przy realizacji wideo do jej performansu The Shape, The Scent, The Feel of Things. Do Warszawy przyjechał z pomysłem zrealizowania wideo a thread to my - your - stomach powtarzającego strukturę formalną drugiej części eksperymentalnego filmu Hollisa Framptona Zorns Lemma. Zaczyna się ona od jednosekundowych ujęć każdej litery alfabetu, które w drugim cyklu zastąpione zostają wyrazami rozpoczynającymi się na kolejne litery alfabetu. Stopniowo, w kolejnych cyklach, słowa zostają wyparte przez aktywne ujęcia filmowe aż do momentu ich całkowitej eliminacji. David Dempewolf będzie również korzystał z materiałów Archiwum Formy Filmowej w CSW prowadzonego przez Łukasza Rondudę.

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka
  • Współpraca
    • Agnieszka Sosnowska
Projekt jest realizowany we współpracy z Art In General w Nowym Jorku, Instytutem Polskim w Nowym Jorku oraz Trust for Mutual Understanding.