rezydencja: kwiecieńmaj 2011

DEMO (Portugalia)

DEMO (Dispositivo Experimental, Multidisciplinar e Orgânico)

stowarzyszenie kulturalne, które zostało powołane w 2011 roku przez grupę sześciu performerów/ek, którzy ukończyli studia na odmiennych kierunkach, zdobywając jednak wspólne doświadczenie w teatrze prowadzonym przez CITAC (Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra) w latach 20042011. Od tego czasu rozwijają projekty w dziedzinie sztuk performatywnych i wizualnych. Członkowie DEMO to: Cheila Pereira, Cláudio Vidal, Gil MAC, José Costa [Zékinha], Margarida Cabral, Paula Rita Lourenço. 

DEMO definiują swoją działalność jako narzędzie poszukiwań artystycznych, kreacji oraz produkcji zakorzenionej w sztukach wizualnych i performatywnych. Ich praktycznym celem jest natomiast praca nad spektaklami, organizowanie warsztatów, wystaw, publikacji oraz innych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. DEMO ma celu wspieranie rozwoju krytycznego podejścia do sztuki poprzez rozpowszechnianie i wymianę wiedzy, a także łączenie różnych dyscyplin.

 

  • Koordynatorka projektu
    • Agnieszka Sosnowska
  • Konsultant projektu
    • Wojtek Ziemilski