rezydencja: czerwieclipiec 2018

Denis Maksimov (Belgia/Rosja)

Denis Maksimov

jest teoretykiem, autorem teksów oraz niezależnym kuratorem. To także współzałożyciel i jeden z dyrektorów Avenir Institute, think tanku i studia kreatywnego działającego w Brukseli, Berlinie, Londynie i Atenach. Jego zainteresowania badawcze obejmują koncepcje politycznościkuratorstwa, estetykę i teorię krytyczną, geopolitykę oraz studia nad przyszłością. Maksimov podejmuje tematyki genezy, legitymizacji oraz przekształceń zjawiska estetyczno-politycznych, takich jak mitografia, ideologia, czy typy reżimów władzy. W jego projektach paradygmaty poszczególnych dyscyplin wykorzystywane są jako składniki współtworzące transhistoryczne i międzykulturowe konteksty. Znajdziemy pośród nich bieżącą lekturę krytyczną i działalność badawczą poprzez pisarstwo antycypacyjne w ramach grupy Queering Theogony for Alternative Futures, działającej w Atenach w obrębie kilku przestrzeni artystycznych non profit; zaangażowany projekt artystyczny Game of Futures #2 w ramach 4. sezonu petersburskiej Critical Mass; wystawę i publiczny program Bureau for Public Insecurities w kontekście Incertza Viva na 32. Biennale w de São Paulo; wystawę sztuki wideo Aesthetics of Power dla berlińskiej ikonoTV; wystawę grupową Do You Speak Synergy? w Harlan Levey Projects w Brukseli, oraz laboratorium sztuki i teorii State(?)-after-State w Nationless Pavilion (ang. Pawilionie Beznarodowym) na 56. Biennale w Wenecji All the Worlds Futures. Denis Maksimov uzyskał tytuł licencjata politologii oraz tytuł magistra stosunków międzynarodowych i studiów europejskich w moskiewskiej Narodowej Wyższej Szkole Ekonomii Uniwersytecie Badawczym. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu sztuki i wzornictwa w Akademii Św. Łukasza w Antwerpii.

Rezydencję finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.