rezydencja: kwiecieńmaj 2011

Eloïse Rey (Francja)

Eloïse Rey

jest absolwentką Ecole Supérieure des Arts Décoratifs w Strasburgu. Obecnie współpracuje z grupą europejskich artystów w studiu Bastion 14 w Strasburgu. W swej twórczości zajmuje się między innymi projektowaniem książek, zaś głównym obszarem jej zainteresowań poza ilustracją są typografia i kaligrafia. Interesuje ją szczególnie relacja między tekstem a obrazem w książkach dydaktycznych dla dzieci, które bada w kontekście historii podręczników do nauki czytania. 

Eloïse Rey odwiedzi Warszawę w ramach europejskiego projektu Et Lettera, który konfrontuje artystów z tematem ilustracji i tekstu w sztuce. Podczas swojej rezydencji artystycznej Rey chce wykorzystać nowe doświadczenia płynące z pobytu w obcym kraju. Wykorzystując jako narzędzia słowo i obraz, zamierza porównać i znaleźć wspólną płaszczyznę dla dwóch języków: polskiego i francuskiego. Artystka wychodzi z założenia, że każdy język ma swój własny zbiór obrazów i skojarzeń, kształtowany przez tradycję i kulturę. Projekt ten otwiera możliwość zabawy ilustracją i słowem w dwóch obszarach językowych i szukania tego, co je łączy. 

Celem artystki jest znalezienie wspólnej płaszczyzny dla obu tych obszarów poprzez stworzenie dwujęzycznego ilustrowanego elementarza. Podobne zadanie artystka przedstawi polskim dzieciom podczas warsztatów kończących jej pobyt w Warszawie.