rezydencja: październik—listopad 2019

Iza Szostak (Polska)

Iza Szostak

jest choreografką, tancerką i performerką. W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje założenia nowego materializmu, co pozwala jej postrzegać materię jako siłę aktywną i sprawczą, a prace choreograficzne opierać na wykreowanym systemie komunikacji między ciałem i obiektem. Jako budulca używa przetworzonych obrazów z obszaru sztuk wizualnych i filmu, badań antropologicznych, prywatnego archiwum wideo i własnej biografii. W spektaklach eksploruje formy hybrydowe: ciało jawi się w nich jako kostium oraz medium-nośnik stanów emocjonalnych. Choreografia jest dla niej instrumentem do tworzenia nowego porządku.

Absolwentka Szkoły Baletowej w Warszawie oraz CodartsRotterdam Dance Academy w Holandii. Odbyła również staż w belgijskim zespole Troubleyn / Jan Fabre.

Autorka spektakli RE//MIXMerce Cunningham; Ciało. Dziecko. Obiekt; Europa. Śledztwo; Balet koparyczny; National Affairs; PRIV; le journal secret. Od wielu lat blisko współpracuje z artystą audiowizualnym Kubą Słomkowskim. Współtworzy warszawski kolektyw choreograficzny Centrum w Ruchu.

W ramach rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracuje nad nowym performansem.

 

  • Kurator
    • Dominik Skrzypkowski
  • Zdjęcie

    • Katarzyna Szugajew

Rezydencja realizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawa.