rezydencja: marzeckwiecień 2013

Iza Tarasewicz (Polska)

Iza Tarasewicz

rzeźbiarka, rysowniczka, performerka urodzona w 1981 roku w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Oryginalność jej praktyki wywodzi się ze specyfiki materii, w której pracuje. Wnikliwie analizuje fundamentalne problemy egzystencjalne oraz tożsamościowe. Cała twórczość Tarasewicz opiera się na preparacji, abstrahuje z rzeczywistości elementy słabe i marginalne, posiadające proste fizjologiczne konotacje po to, by ukazać je w postaci materii przeobrażonej. Jej prace, przefiltrowane przez osobiste doświadczenie artystki i bliską obserwację świata wokół siebie, dotyczą zagrożeń, z którymi borykają się istoty ludzkie współcześnie. Artystka zainteresowana jest sytuacjami skrajnymi, w których indywidualność balansuje pomiędzy normalnością a ekstremalnością, człowieczeństwem a dehumanizacją. Analizuje stany patologii społecznej i choroby umysłowej, jak również stany skrajnego bólu i zmęczenia. 

Stypendystka programu Młoda Polska Minista Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013. Stypendystka pobytu rezydencyjnego w Kunstlerhaus Bethanien w Berlinie w 20132014 ufundowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Podczas rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracowała, wraz z kuratorem rezydentem, Post Brothers (USA), nad wystawą Clinamen, która została zaprezentowana w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.

www.izatarasewicz.com

Rezydencja realizowana dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa, we współpracy z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni - Oddziałem Muzeum Narodowego.