rezydencja: wrzesieńgrudzień 2011

Jackie Sumell (USA)

Jackie Summel

Amerykańska artystka w swojej pracy twórczej zaciera granice między sztuką i społecznym aktywizmem, prowokując wydarzenia i spotkania, do których w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy by nie doszło. Jej projekt zatytułowany The House That Herman Built powstaje od 2003 roku we współpracy z Hermanem Wallacem, który od ponad trzydziestu lat przebywa w celi o zaostrzonym rygorze. Intensywna wymiana korespondencji, sporadyczne spotkania i rozmowy telefoniczne między artystką i więźniem doprowadziły do wybudowania domu, o jakim marzył Herman. Do tematu przestrzeni i architektury oraz ich socjologicznego aspektu, Jackie powraca w swoim warszawskim projekcie, pytając: Czy dzięki dobrym ogrodzeniom mamy dobrych sąsiadów?. W czasie swojego pobytu w Polsce artystka chce przyjrzeć się kulturze grodzenia, jej relacjom ze strukturami społeczno-ekonomicznymi i odnieść się do niej poprzez instalacje i niewielkie projekty. Rozważa znalezienie konfliktowego muru czy ogrodzenia pomiędzy skłóconymi sąsiadami i zbadanie, czy dałoby się je zamienić w ławkę do siedzenia.

Pobyt twórczy zrealizowany we współpracy z Location One, dzięki wsparciu Trust for Mutual Understanding.