rezydencja: maj–sierpień 2013

Jesús Hdez-Güero (Kuba / Wenezuela)

Jesús Hdez-Güero 

artysta wizualny kubańskiego pochodzenia, mieszkający obecnie w Wenezueli. Absolwent Higher Institute of Art (ISA) oraz Cátedra Arte de Conducta (Behavior Art School) w Hawanie, Kuba. W swojej praktyce wykorzystuje i poddaje wielokrotnej obróbce istniejące formy społeczne i modele kulturowe ujawniając ich wieloznaczność. Prace Jesúsa Hdez-Güero pokazywane były m.in. w Higher Institute of Art (ISA) oraz Center for Development of the Visual Arts (CDAV) w Hawanie, Kuba, Center of Contemporary Art Los Galpones, w Karakas, Wenezuela. Jest laureatem BATISCAFO Residence. HIVOS Foundation and Triangle Arts Trust. Jego praca "Sub-Country" prezentowana była podczas Liverpool Biennial w Wielkiej Brytanii.

Podczas pobytu w Polsce Jesús Hdez-Güero zrealizował dwa cykle fotograficzne. Calados Capitales en Lugares de Paso to długoterminowy projekt, zainicjowany w 2012 roku na Kubie i w Wenezueli, który artysta kontynuował podczas swoich podróży po Polsce. W ramach tego projektu budynki i pomniki przedstawione na banknotach odwiedzanych przez artystę krajów wyznaczają trasę jego podróży do kolejnych miast. Güero odnajduje lokalizacje obiektów, a następnie fotografuje je przez otwory wycięte w banknotach. Fotografie kadruje w ten sposób, że rzeczywiste obiekty zostają idealnie wpasowane w miejsce rycin.

Drugi projekt Época incorrecta para escritores célebres [Złe czasy dla sławnych pisarzy] został zrealizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest to wynik badań artysty nad statusem polskich pisarzy tworzących w okresie komunizmu. Fotografie składające się na cykl przedstawiają grzbiety książek traktujących o tych czasach, pochodzących ze zbiorów BUW. Wybrane książki ułożone są jedna na drugiej w ten sposób, że prześledzenie od góry do dołu wertykalnej osi przebiegającej przez środek ich grzbietów umożliwia odczytanie zaszyfrowanych w ten sposób imion i nazwisk polskich pisarzy. Ich twórczość, represjonowana przez partię, dystrybuowana była w tym czasie „spod lady”.

Prezentacja warszawskiego projektu Jesúsa Hdez-Güero odbyła się wraz z prezentacją twórczości Luisa Eligio i Davida Escalona w Budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 9 sierpnia 2013. Studio Jesúsa Hdez-Güero było otwarte dla publiczności w Budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do 10 sierpnia 2013.

www.jesushdez-guero.wix.com/home

Podziękowania dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Pani Beaty Feliszewskiej i Natalii Pawlak za pomoc w realizacji projektu. Pobyt twórczy zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Instytut Lecha Wałęsy oraz m. st. Warszawy