rezydencja: luty–sierpień 2022

Ju Bellard (Szwajcaria)

Ju Bellard

jest reżyserką mieszkającą w Genewie. W swoich pracach kwestionuje współczesny świat poprzez refleksje nad podziałami klasowymi w dzisiejszym społeczeństwie, a za punkt wyjścia przyjmuje własne spotkania z ludźmi, a czasem również przestrzeniami architektonicznymi. Jej prace to osobiste lub dystopijne narracje, które zawsze uwzględniają etykę filmowania i pracy z innymi ludźmi. Każdy z jej projektów to nowy esej, nowa ścieżka refleksji, która prowadzi nas poprzez otaczający nas świat, fikcję i intymność.

Bellard ukończyła sztuki dekoracyjne (CFPAA, Genewa) i kontynuowała studia w zakresie obrazu, reżyserii i sztuk wizualnych (HEAD, Genewa). Często współpracuje z artystami filmowymi/wideo/dźwiękowymi. Jej projekty były prezentowane na festiwalach takich jak” Rencontres Internationales Sciences et Cinémas (RISC) 2020, festiwalu architektury filmowej AFFR Rotterdam 2018, Dokfest Monachium 2018, czy Arquiteturas Film Festival Lisboa 2019.

 

  • Kuratorka
    • Julia Harasimowicz
Rezydencja jest finansowana ze środków Swiss Art Council Pro Helvetia