rezydencja: czerwiec–lipiec 2015

Juan Duarte (Meksyk/Finlandia)

Juan Duarte

jest artystą medialnym, od 2011 roku mieszkającym w Finlandii. Urodził się w mieście Meksyk. Posiada wykształcenie w dziedzinie Mediów Audiowizualnych, Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na sztuce interaktywnej i generatywnej, tworzonej przy użyciu platform cyfrowych i analogowych, które angażują ludzi przy pomocy artefaktów artystycznych i technologicznych. Proces twórczy Juana Duarte obejmuje projektowanie interakcji i doświadczeń użytkowników, w połączeniu z badaniami z zakresu Archeologii Mediów. Wrażenia wywoływane przez jego twórczość opierają się na namacalnym, cielesnym wręcz doświadczaniu dźwięku, które odbywa się w przestrzeniach publicznych w czasie intuicyjnej i relaksującej zabawy z wyobraźnią.

Jego prace pokazywano w takich miejscach, jak: Festiwal CTM 2015 (Berlin), Spiral Gallery (Tokio), Festiwal AAVE (Helsinki), Bonniers Konsthall (Sztokholm), Rundum Showcase (Tallinn), ICLI 2014 (Lizbona), Ljudmila (Ljubljana), Muzeum Radia i Telewizji (Lahti) oraz Mänttä Art Festival (Finlandia). W czasie rezydencji w Hai Art w 2013 r. wyprodukował nagrania we współpracy z Pulsar Kite oraz rozpoczął pracę nad, ukończoną później, aplikacją Sound Map Hailuoto.

Obecnie kończy studia z zakresu Nowych Mediów na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach, w Finlandii. W tym kontekście zajmuje go paradygmat społeczeństwa informacyjnego postrzegany z punktu widzenia jego wykształcenia w dziedzinie sztuki medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania open source oraz sprzętu tworzonego w społecznościach typu zrób to sam (ang. Do It Yourself [DIY]) i w ramach oddolnych inicjatyw rozwijanych wokół praktyk medialnych takich jak np. media lokacyjne. W tym sensie realizuje swoją twórczość, pracując z organizacjami kultury, którym nie jest obca perspektywa Nowych Mediów.

Juan Duarte jest współzałożycielem Third Space, kolektywu non profit skupiającego artystów i kuratorów, którzy zajmują się problematyką postkolonialnej socjolingwistycznej teorii tożsamości oraz społecznościami realizującymi się poprzez język i poprzez wypowiedzi. Ponadto jest członkiem Pixelache grupy artystów i aktywistów, którzy wykorzystują nowe media do rozwoju społeczności i rozwiązywania problemów współczesnego świata.

juanduarteregino.com

Rezydencja realizowana w ramach projektu Sound of Culture–Culture of Sound dzięki finansowemu wsparciu programu Kreatywna Europa oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
Partnerzy