rezydencja: sierpień 2022

Kateryna Aliinyk (Катерина Алійник) (Ukraina)

Kateryna Aliinyk

artystka urodzona w 1998 w Ługańsku, od 2016 roku mieszka i pracuje w Kijowie. Jej głównym medium jest malarstwo, ale tworzy również teksty, obiekty i instalacje. Najczęściej eksploruje tematy wojny i okupacji Donbasu poprzez obrazy i metafory natury oraz optykę nieantropocentryczną.

W 2021 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i Architektury, uzyskując tytuł magistra malarstwa. W 2020 roku ukończyła kurs Sztuka Współczesna na KAM-ie, oraz kurs sztuki współczesnej Method Fund „Stanowiska Artystów”. Brała udział w wystawach: A:2402 D:2022 (Niemcy, 2022), if it is no war today, it doesn’t mean there is NO war (Polska, 2022), Nasze mieszkania, domy, chatki, ogrody, biura i podwórka (Ukraina, 2022), Pracownia (Ukraina, 2022), State of emergence (Rumunia, 2022), Zapraszamy (Ukraina, 2021), Sabina Gallery (Ukraina, 2020).

Kateryna Aliinyk bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Катерина Алійник (нар. 1998 р. у Луганську, Україна)

З 2016 року живе і працює в Києві. Її основним медіумом є живопис, але вона також працює з текстами, об’єктами та інсталяціями. Здебільшого працює з темами війни та окупації Донбасу через образи та метафори природи та не-антропоцентричну оптику.

У 2021 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, магістр живопису. У 2020 закінчила курс КАМА за спеціальністю сучасне мистецтво та курс сучасного мистецтва Методфонд «Позиції художни_ць». Брала участь у виставках: 2022 «A:2402 D:2022» (Німеччина), 2022 «Якщо сьогодні немає війни, це не означає, що її немає» (Польща), 2022 «Наші квартири, будинки, котеджі, сади, офіси та подвір’я» (Україна), 2022 «Робоча кімната» (Україна), 2022 «State of emergence» (Румунія), 2021 «Ласкаво просимо» (Україна), 2020 «Sabina Gallery» (Україна).

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.