rezydencja: październiklistopad 2020

Lia García (Meksyk)

Lia García (La Novia Sirena)

artystka, aktywistka, feministka trans z miasta Meksyk. Jest absolwentką  pedagogiki na uniwersytecie UNAM, a w praktyce artystycznej dąży poprzez dialog między performance art i radykalną pedagogiką do wytworzenia metodologii dekolonizującej. W swoim aktualnym projekcie badawczym Skin Feminisms: Feeling the Trans Experience (Feminizm skóry: dotknąć doświadczenia osób trans) analizuje performans jako radykalną pedagogikę, która wykracza poza przestrzeń muzealną, by wkraczać na ulice, do szkół i w przestrzenie złożone, wykorzystując miłość jako narzędzie ingerencji w rzeczywistość i tworzenia nowych typów komunikacji.

Jej dorobek prezentowano m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Różnorodności Seksualnej 2010 (FIDS) w Meksyku, podczas Trans Barcelona 2014 w El Palomar, w berlińskiej Akademie der Künste, w VBKO oraz przy współpracy kuratorskiej Pancho Lopeza w ramach ¡Extra! International Performance Festival. Została wyłoniona do grona artystycznych uczestników Hemispheric 2015. Swoje postulaty pedagogiczne przedstawiła w 2019 roku podczas organizowanego przez Hemispheric: Instytut Polityki i Performance Art festiwalu w Uniwersyteckim Muzeum Sztuki Współczesnej UNAM.

Więcej na stronie:  www.jerrychinos.wix.com/transartivismosudaka

Lia García jest uczestniczką seminarium ReDirecting: East 2020 x Empatyczne pedagogiki. Przyszłe intymności.

  •  
  • Kuratorka seminarium

    • Marianna Dobkowska

  • Współpraca kuratorska i koncepcyjna

    • Amado Cabrales, Julia Harasimowicz, Lola Malavasi, Aisel Wicab

  • Koordynatorka rezydencji

    • Katarzyna Sztarbała