rezydencja kuratorska: wrzesieńpaździernik 2013

Liza Babenko (Ukraina)

Liza Babenko 

(ur. 1988) jest pisarką, kuratorką i reżyserką. Uzyskała tytuł magistra filozofii antropologicznej i filozofii kultury w rosyjskiej Szkole Antropologii Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie i ukończyła Moskiewską Letnią Szkołę Kuratorstwa Polityczne tworzenie wystaw Wiktora Misiano. Babenko była działaczką Centrum Badań Kultury Wizualnej w Kijowie. Obecnie działa w ramach kijowskiej grupy Ofensywa Feministyczna [Feminist Ofenziva] oraz Moskiewskiej Grupy Feministycznej. Babenko publikuje w czasopiśmie Sztuka Ukrainy [Art Ukraine] i innych periodykach. Jej najnowsza wystawiona na scenie praca to sztuka Energia kosmosu jest niezniszczalna przygotowana we współpracy z Antonem Vidokle. Mieszka i pracuje w Kijowie.

Rezydencja realizowana w ramach projektu ReDirecting: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa i Instytutu Polskiego w Kijowie.