rezydencja: sierpień 2022

Luydmyla Gogenko (Людмила Гогенко) (Ukraina)

Ludmiła Gohenko

Scenografka, kostiumografka, graficzka urodzona w 1986 roku. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu im. Olesia Honczara w Dnieprze, kierunki Malarstwo monumentalne i Pedagogika; Uniwersytetu Marii Curie-Skadowskiej w Lublinie, kierunki Media graficzne i Pedagogika; a także Rosyjskiego Instytutu Sztuk Scenicznych w St. Petersburgu, kierunek Scenografia. Od 2005 roku uczestniczy w międzynarodowych wystawach plenerowych i spektaklach. Głównym obszarem jej zainteresowań i twórczości jest komunikacja ponad granicami i narodami. Studiuje również fizykę i fizjologię koloru. Podczas rezydencji pracuje nad projektem dotyczącym kodu komunikacyjnego.

Ludmiła Gohenko bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

 

Людмила Гогенко

08.02.1986. Сценографка, художниця по костюмах, графік. Навчалася в Дніпропетровському Національному Університеті ім. О. Гончара, спеціальність «Монументальний живопис і педагогіка» 2003-2008, Дніпропетровськ Україна, в Університеті Марії Кюрі-Скадовської спеціальність «Графічні медіа, «педагогіка» 2009-2011, Люблін, Польща, Російський Інститут Сценічних Мистецтв, спеціальність «Сценографія» 2013-2018 Санкт-Петербург, Росія. З 2005 року бере участь у  міжнародних пленерах та виставах. Головним керунком її творчості та праці є комунікація  між людьми різних національностей. Також вона займається дослідженням фізики та фізіології кольору. Проект над яким працює під час резиденції: код комунікації.

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько. Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.