rezydencje: wrzesieńlistopad 2014, marzecczerwiec 2016

Maja Bekan (Serbia/Holandia)

Maja Bekan

pochodzi z byłej Jugosławii, mieszka i pracuje w Rotterdamie. Medium i materią jej pracy są relacje społeczne i procesy uczenia się, zaangażowania, wytwarzania sztuki i metody zespołowej pracy. Interesują ją zmienne role, jakie przyjmujemy w zbiorowych działaniach. Angażuje się zazwyczaj w długotrwałe projekty artystyczno-badawcze z różnymi współpracownikami. Formy prezentacji, które proponuje to performans, zaaranżowane sytuacje i przestrzenie (environments), instalacje oparte na tekście, wideo, dźwięku i publiczne konwersatoria. Od 2008 roku pracuje nad dwoma wieloletnimi projektami badawczo-artystycznymi. To Secret Powers for Identity, Security and Self-Respect in Troubling Times [Tajemne moce tożsamości, bezpieczeństwa i szacunku do samych siebie w trudnych czasach] oraz P for Performance [P jak Performans], który służy badaniom nad performansem w kontekście wymiany społecznej i wytwarzania wiedzy. Jej prace były pokazywane między innymi w Stedelijk Museum Bureau w Amsterdamie, Van Abbemuseum w Eindhoven, Tent oraz Witte de With w Rotterdamie, Centrum Kultury w Belgradzie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Rijece, The Nunnery w Londynie i w Institute for Provocation w Pekinie. Jest współzałożycielką kolektywu artystycznego ADA (area for debate and art) z siedzibą w Rotterdamie: http://www.adarotterdam.nl/

Rezydencja artystyczna w 2014 roku zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Stroom Den Haag oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
Rezydencja artystyczna w 2016 roku zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Mondriaan Fonds oraz Miasta Stołecznego Warszawy.