rezydencja: sierpień 2022

Margo Reznik (Марго Рєзнік) (Ukraina)

Margo Reznik

artystka i performerka, urodzona w Bojarce (obwód kijowski) w 1993 roku. Absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury oraz Szkoły Sztuki Współczesnej Victorii Burlaki. Jej głównymi mediami są instalacja, wideo, malarstwo i rzeźba. Pracuje nad tematem tożsamości ukraińskiej i kształtowaniem się samoidentyfikacji, oraz nad doświadczeniem bycia uchodźczynią i związanym z nim poczuciem samotności i bezużyteczności. Interesuje ją również mitologia ukraińska, w szczególności percepcja lęków, śmierci i życia.

Margo Reznik bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Марго Рєзнік


Народилася в Боярці (Київська область) 10.06.1993.Художниця, перформерка, працює в таких формах та напрямах як інсталяція, відео, живопис, скульптура. Закінчила Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури, Архітектурний факультет, напрям образотворче мистецтво. Навчалася в школі сучасного мистецтва Вікторії Бурлаки. Останнім часом працює з темою української ідентичності, становлення самоідентифікації, досліджує українську міфологію, зокрема сприйняття страхів, смерті і життя. Також працює з досвідом біженця, відчуттям самотності і некорисності.

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.