rezydencja kuratorska: wrzesieńpaździernik 2013

Ola El-Khalidi (Jordania)

Ola El-Khalidi 

zajmowała się intensywnie kształtowaniem przestrzeni artystycznych pracując na stanowisku dyrektorki artystycznej Makan Art Space w latach 200310, po czym zdecydowała się podjąć studia w zakresie praktyki kuratorskiej w dwuletnim programie w California College of the Arts w San Francisco. Ważnym powodem tej decyzji była potrzeba zdystansowania się od lokalnej przestrzeni sztuki i własnego lokalnego kontekstu, a także otwarcia się na różne praktyki i umożliwienie kształtowania przestrzeni poprzez zaangażowanie różnych kuratorów i osób zawodowo związanych ze sztuką. Obecnie Makan stanowi grupa trojga artystów: Diala Khasawnih, Samah Hijawi i ona sama. Grupa ta realizuje projekty od Ammanu po San Francisco i wszędzie pomiędzy tymi miastami. Makan Art Space została utworzona w 2003 r. w Ammanie w Jordanii, w celu umożliwienia eksperymentów z różnymi formami artystycznej ekspresji. W minionych latach Makan stał się kolektywem przyjaciół i przyjaciół przyjaciół pracujących, wymieniających się doświadczeniami i aktywnie działających na rzecz stworzenia różnych przestrzeni twórczości i budowy sieci artystów, ludzi kultury i działaczy społecznych zainteresowanych popchnięciem sztuki o krok dalej.

Rezydencja realizowana w ramach projektu ReDirecting: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.