rezydencja: lipiec—sierpień 2023

Olena Shtepura (Олена Штепура) (Ukraina)

 • PL
  • Olena Shtepura  artystka z Kijowa. Urodziła się w Niżynie.
   • Głównie Olena pracuje z malarstwem. W swojej twórczości podejmuje różne tematy o charakterze osobistym. Jednym z tematów jest na przykład istota kobiety.
  • Olena starała się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące istoty, przeznaczenia, samoidentyfikacji, przynależności i roli kobiety w społeczeństwie.
   • Artystka zajmuje się również grafiką. Interesuje ją plastyczność ciała, struktura lub destrukcja obrazu. Ostatnio rozpoczęła eksperymentalną serię, w której pracuje z grafiką na materiałach plastikowych. To właśnie nad tą serią Olena planuje pracować podczas rezydencji.
   •  
 • UA
  • Олена Штепура художниця з Києва, що народилась у Ніжині.
   • В основному Олена працює з живописом. У своїй роботі вона звертається до різних тем особистого характеру. Наприклад, до теми сутності жінки.
  • Олена намагалася з'ясувати для себе питання сутності, долі, самоідентифікації, належності та місця, ролі жінки в суспільстві.
   • Художниця також працює з графікою. Її цікавлять пластичність тіла, структурність або деструктурування зображення. Нещодавно вона розпочала експериментальну серію, де працює з графікою на пластикових матеріалах.
  • Саме над цією серією Олена планує працювати під час резиденції.