rezydencja: wrzesieńlistopad 2014

Rani Al Rajji (Liban)

Rani Al Rajji 

jest libańskim architektem i miejskim przewodnikiem-narratorem. Najbardziej interesuje się historią, polityką, sztuką, muzyką i projektowaniem, które to kategorie są dla niego jednocześnie narzędziami realizacji nowych pomysłów w przestrzeniach publicznych miast. Jest współzałożycielem i dyrektorem Studia Bejrut, którego celem jest zbieranie doświadczeń z działań w przestrzeni publicznej i miejskich spacerów opartych na nowych, niekonwencjonalnych narracjach. Przewodnik Beyroutes: a guide to Beirut [Bejruckie szlaki: Przewodnik po Bejrucie] z 2010 roku, który Rani Al Rajji współredagował, stał się punktem odniesienia dla przewodników wycieczek alternatywnych. Studio Bejrut ma współpracowników w takich miastach jak Teheran, Amsterdam, Kabul, czy Berlin i wraz z nimi pracuje nad redakcją podobnych przewodników w celu uzupełnienia kolekcji never walk a lonely planet collection (nigdy nie podążaj za kolekcją lonley planet). Rani Al Rajji mieszka i pracuje w Mount Lebanon. Podczas rezydencji A-I-R Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski artysta będzie współpracował z kolektywem Monnik nad stworzeniem alternatywnego przewodnika po Warszawie.

Rezydencja artystyczna zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.