rezydencja: listopadgrudzień 2020

Rhéa Dally (Liban)

Rhéa Dally

Rhéa Dally interesuje się potencjałem, dzięki któremu dźwięk mógłby stać się językiem politycznym bez granic. W kreatywny sposób wykorzystuje zwarcia układów instrumentów elektronicznych, tworząc tzw. circuit bending instruments, włączając do swojej pracy różnorodne dyscypliny, gatunki i kręgi. Dally próbuje również wykorzystywać ograniczenia językowe skupiając się na związkach pomiędzy językiem arabskim a ciągłymi tematami konfliktów powszechnych w jej rodzimym Libanie i ich związkach z sektarianizmem.

Zwarcia układów, poetyka danych i interaktywne wielo-zmysłowe interfejsy to jej sposób na inicjowanie dialogu opartego na współpracy. Chodzi o to, aby ostatecznie połączyć nieobecność i obecność poprzez ekstrapolację ogromnego archiwum informacji z naszych sieci doświadczeń. Aby rozwinąć swoją umiejętność wykorzystywania dźwięku jako sposobu na zaprzeczenie naszego podejscia do układów obwodów elektrycznych, Dally zaczęła studiować produkcję dźwięku i inżynierię, a następnie kontynuowała studia w zakresie doradztwa i komunikacji, ponieważ jej proces twórczy zawsze przekładał się na treści w przestrzeniach społecznych.

Podczas trwania rezydencji Rozbrajając języki, Dally współpracuje z Freyą Edmondes w celu zbadania cyberprzestrzeni dominującego środowiska, w którym nawiązujemy kontakty towarzyskie oraz kwestionowania roli użytkownika. Artystki starają się wydobyć efekt psychospołeczny za pomocą własnego strumienia wirtualnej wymiany intymności rozumianego jako droga do krytycznej analizy tego, co bezpośrednie, jednocześnie próbując rozszyfrować, w którym ze zmutowanych czasów istnieje bezcielesna podmiotowość. Pracują przy użyciu/z a-syntaktyczną technologią komunikacyjną, analizują estetyczną współpracę użytkowników, codzienne wysiłki mające na celu materializowanie danych i humanizowanie technologii cyfrowej w trakcie digitalizacji ludzkiego życia.

Rezydencja Rhéi jest częścią projektu Rozbrajając języki finansowanego przez Creative Europe, programu Unii Europejskiej.

 

  • Kuratorki rezydencji
    • Anna Ptak
    • Anna Czaban
  • Koordynatorka rezydencji
    • Ewa Kozik