rezydencja kuratorska: maj 2015

Sitara Chowfla (Indie)

Sitara Chowfla

od września 2013 pracuje jako kuratorka i kierowniczka programu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Artystów Khoj w Nowym Delhi, w Indiach.

W Khoj zajmuje się tworzeniem koncepcji, pracą kuratorską oraz wspieraniem rozmaitych projektów organizacji. Najważniejsze projekty, które zrealizowała w ramach Khoj, to m.in.: Word.Sound.Power (201314), wystawa współorganizowana z TATE Modern w Wielkiej Brytanii; InContext: Public.Art.Ecology. Food Residency III (2014); Critic-in-Residence dla PEERS Young Artist Residency (2014); Of Games II (2014) międzynarodowy program rezydencji; Nameless Here For Evermore (2015) wystawa międzynarodowa; oraz The Undivided Mind (2015); międzynarodowy program Rezydencji Artystycznych i Naukowych. Była też aktywnie zaangażowana w akcje poświęcone rozwojowi i organizowaniu funduszy dla organizacji, w tym Artists for Khoj by Christie's (2014), co było sporym wydarzeniem, mającym na celu pozyskanie funduszy dla Khoj.

Sitara interesuje się rozwojem dynamicznych, samowystarczalnych ośrodków sztuki, odpowiadających na aktualne potrzeby zarówno artystów, jak i uczestniczącej publiczności, a także animacją sztuki i kultury w sferze publicznej. Przed rozpoczęciem pracy w Khoj, Sitara Chowfla pracowała jako kuratorka stażystka w Slought Foundation w Filadelfii oraz jako badaczka historii sztuki w Bryn Mawr College w Pensylwanii.

W 2013 uzyskała tytuł BA Honors na kierunku Historii Sztuki na Bryn Mawr College w Pensylwanii.

  • 26/05/2015
  • ReDirecting: East Conversation # 22  #23
    • Sitara Chowfla (Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Khoj, New Delhi, Indie) i Antariksa (Ośrodek Badań nad Kulturą KUNCI, Jogjakarta, Indonezja)
Rezydencja realizowana w ramach projektu Re-Directing: East dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Polskiego w New Delhi oraz Miasta Stołecznego Warszawa.