rezydencja: listopadgrudzień 2004, styczeń 2005

Sofie Thorsen (Dania)

Sofie Thorsen

pracuje na styku sztuki i socjologii. W jej twórczości ogromną rolę odgrywa obserwacja, praca badawcza i dokumentacja. Artystka filmuje, fotografuje, przeprowadza wywiady z mieszkańcami wybranych dzielnic czy osiedli - jej projekty często mówią o architekturze, w wymiarze społecznym, jej funkcji i strukturze. Od kilku lat prezentuje swoje projekty w postaci projekcji slajdów opatrzonych komentarzem, a także detalicznych rysunków wnętrz. Jej projekty często mają formę "katalogu" elementów budujących badane przestrzenie.

Podczas dwumiesięcznego pobytu w Warszawie Sofie zrealizowała część długoterminowego projektu Village fig., dotyczącego ewolucji formy i znaczenia podmiejskich osiedli w Europie i Ameryce Południowej. Gated communities czyli zamknięte za murem osiedla są fenomenem współczesnego świata. Stają się coraz częściej alternatywą dla miast. Ich mieszkańcy często nie wiedzą nawet dlaczego zdecydowali się na życie za ogrodzeniem. Czy jest to wymóg bezpieczeństwa, moda, snobizm, konieczność?

Podczas wystawy O złotym zamku, który wisiał na niebie w Galerii Raster (05/0616/07/2005) Sofie Thorsen zaprezentowała dwie zrealizowane podczas pobytu twórczego prace, które powstały w oparciu o materiały zebrane podczas wizyt w warszawskich zamkniętych osiedlach, w trakcie spotkań z ich mieszkańcami, pracownikami ochrony oraz polskimi specjalistami w tej dziedzinie. Wystawie towarzyszyła publikacja zawierająca rysunki artystki oraz fragmenty wywiadów.

 

  • Kuratorka
    • Marianna Dobkowska
    •  
  • Pobyt twórczy i realizacja publikacji były możliwe dzięki wsparciu Instytutu Austriackiego w Warszawie i The Danish Arts Agency. Wystawa powstała we współpracy z Galerią Raster.