rezydencja: listopad 2022

Sofiia Kupetska (Софія Купецька) (Ukraina)

Sofiia Kupetska

urodzona w 1996 roku artystka z Tarnopola, pracująca z grafiką i malarstwem abstrakcyjnym. Fundamentem jej twórczości jest zasada odbijania obrazu zewnętrznego: czy to przedmiotu, fotografii, czy obrazu przechowywanego w pamięci.

Sofiia posługuje się środkami artystycznymi ekspresjonizmu, by odtworzyć rzeczywistość, w której banalne tematy lub przedmioty stają się czynnikiem drażniącym dla widza przyzwyczajonego do poszukiwania symboliki, lub referencji, oraz nadawania emocjonalnego zabarwienia widzianym obrazom. Artystka jest absolwentką Wydziału Malarstwa Monumentalnego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.

Sofiia Kupetska bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystów z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Софія Купецька

Закінчила Львівську Національну Академію мистецтв (кафедра монументального живопису) .  Працюю у жанрі графіки та абстрактного живопису.

В основі моєї практики є принцип рефлексії на зовнішній візуальний образ, це може бути об’єкт, фото, картинка, що збереглась в памяті.

Я відтворюю реальність, опираючись на художні засоби експресіонізму, де банальні сюжети чи предмети стають для глядача певним подразником, так як ми звикли бути  в пошуку посилань чи якогось символізму і самі надаємо емоційного забарвлення тим чи іншим речам.

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.