rezydencja kuratorska: lipiecsierpień 2016

Tainá Azeredo (Brazylia)

Tainá Azeredo

jest kuratorką i dyrektorką niezależnej przestrzeni artystycznej Casa Tomada w São Paulo w Brazylii. Zajmuje się badaniem koncepcji wspólnej pracy, horyzontalnego myślenia o projektach; a praktyka kuratorska jest dla niej obszarem umożliwiającym prowokowanie dyskusji, spotkań i debat wokół sztuki. Ukończyła studia z zakresu tańca i sztuk performatywnych, posiada też dyplom magistra historii sztuki, krytyki i studiów kuratorskich. W ciągu ostatnich kilku lat Tainá Azeredo organizowała rozmaite programy w Casa Tomada, dotyczące praktyki młodych artystów, interdyscyplinarności oraz powiązań między różnymi inicjatywami, takimi jak rezydencje artystyczne, publikacje, konferencje, programy edukacyjne itp. Była kuratorką wielu wystaw m.in. w São Paulo, Rio de Janeiro i Berlinie; pracowała też jako redaktorka kilku publikacji. W 2014 roku Tainá zarządzała projektami w Crossway Foundation  instytucji z siedzibą w Londynie a także koordynowała program Create & Inspire  Brazil skierowany do młodych artystów z krajów arabskich. W tym samym roku otrzymała też grant od Matadero-Madrid w ramach programu El Ranchito. Uczestniczyła też, jako kurator gościnny, w programie Marabunta Studio Visits w Buenos Aires w 2015 roku, w tym samym roku została też wybrana do udziału w pierwszej edycji CPR (Curatorial Program for Research) w Estonii i Finlandii; wtedy również zaproszono ją do kuratorowania Festiwalu Filmowego w Buenos Aires podczas targów arteBA 2016 Closer to the Border. W ostatnim roku razem z artystą Claudiem Bueno założyła Intervalo Escola eksperymentalną szkołę sztuk wizualnych i platformę badań oraz rozwoju kooperacyjnych programów edukacyjnych. Pierwsza akcja w ramach tej szkoły odbywa się w 2016 roku w São Paulo i Amazonii.

Rezydencja realizowana w ramach projektu Re-Directing: East, który współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa oraz Culture.pl.