rezydencja: marzec, listopadgrudzień 2010

Tamas Kaszas (Węgry)

Tamas Kaszas

tworzy wieloaspektowe projekty, które znajdują wyraz najczęściej w formie instalacji zarówno w instytucjach sztuki, jak i poza nimi, we współpracy z aktywistami i osobami spoza kręgu sztuki, dąży do komunikacji czytelnej i angażującej w obu kontekstach. Podejmuje w nich tematy odnoszące się do społecznych i duchowych utopii, poddając w wątpliwość skalę społeczeństw, miast i instytucji, w których funkcjonujemy, ich wyalienowany charakter i brak solidarności. 

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracuje nad Leśną Szkołą  inspirowanym książką Thoreau Walden  projektem, który choć zanurzony w fikcji, może stanowić zbiór praktycznych i metafizycznych wskazówek dla tych, którzy zdecydują się na wygnanie z kręgu cywilizacji i życie w lesie. Jak pisze Thoreau, tacy ludzie powinni wiedzieć, że nie wystarczy znać sztuczki myśliwych, trzeba też studiować poezję lasu.

 

  • Koordynacja
    • Marianna Dobkowska
Pobyt twórczy zrealizowany dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.