rezydencja: marzecczerwiec 2012

Tomaš Džadoň (Słowacja)

Tomaš Džadoň

Praktyka twórcza słowackiego artysty opiera się na działaniach w i z przestrzenią; tworzy przede wszystkim rzeźbiarskie instalacje in situ. W jego pracach żywe i aktywne pozostaje rozpoznawanie tego, co o czym można powiedzieć, że przez konotacje narodowe, społeczne jest typowe dla Słowacji. Drugim biegunem architekturysymbolu i lokalnych mitologii wykorzystywanym w pracach Džadonia jest reprezentujące rzeczywistość i teraźniejszość budownictwo mieszkaniowe, bloki z prefabrykatów. Na napięciach między tymi sposobami bycia w architekturze Džadoň buduje własną pozycję, odwołując się do pamięci historycznej i indywidualnej. Tomaš Džadoň obecnie jest doktorantem na Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie, w pracowni Monogramisty T.D. Džadoň jest też inicjatorem międzynarodowego projektu Polityka sztuki w przestrzeni publicznej w Bratysławie.

Pobyt twórczy zrealizowany dzięki wsparciu Visegrad Fund i Miasta Stołecznego Warszawy.