rezydencja: październikgrudzień 2011

Vaclav Magid (Czechy)

Vaclav Magid

jest artystą, kuratorem i krytykiem. Mieszka i pracuje w Pradze. Najnowsze prace Vaclava Magida odnoszą się do napięcia teorią i praktyką. Skupia się w nich na miejscach i sytuacjach, w których dostrzega tarcie pomiędzy ideami, przekonaniami i postawami z jednej strony oraz zachowaniami, przyzwyczajeniami i namiętnościami z drugiej innymi słowy tam, gdzie nasze postępowanie zostaje zdeterminowane przez siły zewnętrzne, pozostające poza naszą wolą, zaś tożsamość, jako autonomiczny podmiot odkrywa swą złudną naturę. Magid zgłębia to zagadnienie na różne sposoby, od teksty i rysunku quasi-historycznych narracji, ilustracji porażki projektu awangardy zrównującego życie i sztukę do długoterminowej obserwacji i zapisu własnych codziennych praktyk przeplatanych drobnymi, banalnymi porażkami i sprzecznościami.

Rezydencja została sfinansowana przez Visegrad Fund w ramach Visegrad Artist Residency Program.