rezydencja: marzecmaj 2018

Werker Collective (Marc Roig Blesa i Rogier Delfos) (Holandia)

Kolektyw Werker

powstał z inicjatywy Marca Roig Blesy i Rogiera Delfosa w 2009 roku w Amsterdamie. Duet zajmuje się badaniem reprezentacji pracy oraz nieprofesjonalnych praktyk dokumentalnych. Ich praktykę inspiruje Worker Photographer Movement pierwsza grupa fotografów amatorów, działająca w latach dwudziestych XX wieku, która traktowała fotografię jako narzędzie polityczne. Członkowie grupy używali aparatu fotograficznego do dokumentowania życia codziennego, wytwarzając alternatywną reprezentację rzeczywistości, odmienną od rozpowszechnianej przez ówczesne media.

Kolektyw Werker bada tradycję radykalnej praktyki dokumentalnej w różnych krajach, kolekcjonując obrazy, książki, dokumenty i druki. Szuka sposobów reaktywowania metodologii Worker Photographer Movement, poprzez autoreprezentację, self-publishing, analizę obrazu i procesy wspólnego uczenia się. Zadaje pytania o to, jakie formy przybiera praca w społeczeństwach postfordowskich, jakie przedstawienia pracy są dziś produkowane co widać, a co pozostaje niewidoczne.

Podczas rezydencji w Warszawie, w kwietniu i maju 2018, artyści, wraz z zaproszonymi gośćmi, poprowadzą cotygodniowe, czwartkowe spotkania klubu filmowego Queer 2 Peer Cine Club. Projekcje otworzą dyskusję i działania grupowe wokół tego, jak teoria i praktyka queer może redefiniować pojęcia rodziny, mieszkalnictwa, pracy, pożądania czy rewolucji.

Rezydencję finansuje Mondriaan Fund.