09/10/2017
warsztaty

Maria Stokłosa

Wychodząc od działania

Warsztat prowadzony przez Marię Stokłosę zakłada wykonanie kilku 510 minutowych zadań, po części opartych na oryginalnym materiale Meg Foley z Action is Primary, a po części na wariacjach autorstwa Marii Stokłosy i na nowych praktykach. Centralnym punktem zainteresowania jest tu uwaga i utrzymywanie, tego co się robi, w centrum tego, co się robi, podczas gdy centrum się przemieszcza. Warsztat obejmuje pracę z ruchem ciała, wyobraźnią, tworzeniem obrazów, łączeniem ruchu i mowy, a także zadania z przedmiotami. Udział w warsztatach oraz wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Studia Otwartego jest bezpłatny.