0910/10/2017
spotkanie

Studio Otwarte

Studio Otwarte to warsztaty, spotkania, prezentacje metod oraz działań artystycznych, zainicjowanych i prowadzonych przez artystów rezydentów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2017 roku. Proponujemy publiczności zajrzenie za kulisy pracy artystów i programu rezydencji. Będzie można spotkać się z nimi osobiście i poprzez działanie uczestniczyć w różnych momentach ich badań, eksperymentów oraz pracy nad prezentacją projektów.

Działanie jest istotne w praktykach artystów, których będziemy mieli okazję spotkać podczas tych dwóch jesiennych dni. Marek van de Watering pracuje na pograniczu sztuk wizualnych, systemów komputerowych i edukacji nieformalnej. W czasie swojej trzymiesięcznej rezydencji przyglądał się sposobom kształcenia artystów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a zwłaszcza w słynnej Kowalni. Jako podsumowanie swojej kwerendy proponuje warsztat.

Dla japońskiego kolektywu artystycznego hyslom pozostawanie w nieustannym ruchu jest sposobnością do nawiązywania relacji z otoczeniem. Ich działania - gry terenowe - pozwalają opowiedzieć o specyfice miejsc i napotkanych postaci, zapowiadają współistnienie ludzko-nie-ludzkich zbiorowości. Inną dynamikę bycia i działania przedstawi Matthias Ringgenberg, wcielając się w swój sceniczny image PRICE. Ponadto będziemy mogli zobaczyć efekt półrocznych badań nad kwestią wymiarowania czasu szwajcarskiej artystki Elisy Storelli; film o publiczności aktywnie włączającej się w działania na scenie, zainspirowany performansem Alexa Cecchettiego autorstwa flandryjskiej artystki Kariny Beumer; przedpremierowo przyjrzeć się pracy Doriana Batycka, Tity Saliny i Irwana Ahmetta artystów biorących udział w wystawie Gotong Royong. Jako gość specjalny odwiedzi nas Sakiko Sugawa, japońska aktywistka i kuratorka, z którą porozmawiamy o pracy reprodukcyjnej. Wychodząc od działania Marii Stokłosy to otwarta forma spektaklu, poprzez którą rozwija swoją praktykę improwizacji ruchowej, która, w formie warsztatu, otworzy dwudniowy program.

Studio Otwarte jest kontynuacją wydarzeń takich jak Public A-I-R czy Laboratorium on A-I-R pikników refleksyjnych w parku przed Zamkiem Ujazdowskim, czy składkowych mikrofestiwali artystów rezydentów. W tym samym duchu chcemy spotykać się przy okazji ich działań, w lekkim formacie twórczego bycia i dzielenia się. Studio Otwarte to także otwarta przestrzeń do gromadzenia, wymiany i praktykowania wiedzy wytwarzanej przez artystów, instytucję rezydencji czy instytucję kultury, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Partnerzy