10/10/2017
instalacja performatywna

Elisa Storelli

atomistic

Podczas swojej rezydencji w Ujazdowskim Elisa Storelli udała się do Torunia, by przyjrzeć się jednemu z najdokładniejszych zegarów, jaki kiedykolwiek zbudowano. Mowa tu o optycznym zegarze atomowym. Po rozmowach z naukowcami będącymi twórcami zegara artystka ukierunkowała swoje badania na historię czasu atomowego, teorię względności, a także islamską filozofię atomizmu. Poruszając tematyki sięgające od obyczajów kulturowych po naukę, artystka zgłębia koncepcję ciągłości i prowadzi rozważania nad jej istnieniem.

atomistic to reżyserowane doświadczenie w czarnej przestrzeni widowiskowej składa się na nie pulsująca instalacja i kompozycja dźwiękowa. Time Piece (seconds) to zbiór archeologicznych jednostek czasu wewnątrz królestwa sekundy: wszystkie one pulsują w przestrzeni w rytm swoich poszczególnych częstotliwości. Powstała we współpracy z Constantinem Engelmannem kompozycja dźwiękowa Neocortex zgłębia granice postrzegania słuchowego kiedy język staje się tylko hałasem? Kiedy pulsowanie przechodzi w ciągłość? Kiedy dźwięk staje się wibracją? Artystka przygląda się tym zjawiskom i zaprasza widzów do zabawy z iluzjami wytwarzanymi przez nasz mózg.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Studia Otwartego jest wolny.