prapremiera projektu

Dorian Batycka

KinetiCoin

Dorian Batycka zaprezentuje nową metodę śledzenia pracy artystycznej i występów artystycznych poprzez użycie technologii tzw. łańcucha bloków, wykorzystywanego m.in. w protokole Bitcoin. W tym celu zostanie wyemitowana oparta na protokole Ethereum KinetiCoin. Wystawiony cały czas na widok performer obnaży mechanikę zbiorowej pracy twórczej poprzez pisanie na żywo tekstów krytycznych oraz esejów, które na bieżąco wyświetlane będą na jednej ze ścian. W jego studio zobaczymy także wywiady na żywo, nagrania dźwięków i piosenek, studium ruchu i tańca. Projekt obejmuje bieżący komentarz oraz próbę wytworzenia równoległości z pracami innych oraz mikroorganizmami w obrębie Studia Otwartego i nawiązanie łączności z widzami i wybranymi gośćmi. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Studia Otwartego jest wolny.