09/10/2017
projekcja wideo

Karina Beumer i Marek van de Watering

Metamonumentperformancevideo

Hasłem krytycznej turystyki można nazwać serię spacerów po Warszawie opracowanych i prowadzonych przez Grupę Projektową Centrala. Małgorzata Kuciewicz (jedna z członkiń kolektywu) pokazuje Markowi i Karinie metamonument: pomnik o pomniku. Marek i Karina próbują dodać inną warstwę do tego terminu, a tym samym stworzyć “metamonumentalny performans. Pojawiają się pytania: czym jest walka o monument? Czy dokumentacja może być strategią? Czy można zrobić coś z tym pomnikiem bez zrobienia nieświadomej propagandy? Oraz jak zachować ostrożność? Wstęp na wszystkie pokazy w ramach Studia Otwartego jest wolny.