rezydencja: marzecmaj 2017

Karina Beumer (Belgia/Holandia)

Karina Beumer

tworzy filmy, w których kumulują się powołane przez nią do życia sytuacje i interwencje. Filmy mają postać strumienia świadomości, dochodzi w nich do nieustannej wymiany ról: obraz zaczyna mówić, a publiczność zostaje powołana do roli głównego tematu wydarzenia. Beumer nazywa te sytuacje formą współdziałania, narzuconego poprzez występy na żywo, występy i performanse, których nie jesteśmy nawet świadomi. Kluczowe są w nich uczucia. Rdzeniem filmów zawsze jest rozmowa między ludźmi lub między przedmiotami.

Jak nadać dialogowi kształt? Co oznacza powtórzenie improwizacji? Praktyka Beumer jest zaludniona przez różne osoby, a każda z nich może stać się aktorem i wspólnikiem w poszukiwaniu znaczenia trywialnych spraw życia codziennego.

Ostatnią ukończoną pracą Beumer jest trylogia filmowa Where Do the Characters Go When the Story Ends? (Gdzie podziewają się bohaterowie, kiedy kończy się historia?)

Rezydencja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty Flamandzkiej Flanders State of the Art, Fundacji Mondriana oraz Miasta Stołecznego Warszawy.