Zespół

 • Ika Sienkiewicz-Nowacka
  • Kierowniczka działu
  • Ika jest menadżerką kultury i kuratorką. To ona stworzyła w Ujazdowskim program pobytów rezydencyjnych. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma także europejski dyplom zarządzania kulturą (uzyskany w Brukseli). Jest członkinią rad programowych Akademie Schloss Solitude i Res Artis. Jej zainteresowania badawcze skupione są na roli rezydencji w ramach praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Inicjuje projekty, w których sztuki wizualne stają się narzędziem zmiany społecznej służą kształtowaniu i promocji alternatywnych modeli rozwoju społecznego.
  • Kontakt: i.sienkiewicz-nowacka@u-jazdowski.pl
  •  
 • Marianna Dobkowska
  • Kuratorka
  • Marianna jest historyczką sztuki, absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów kuratorsko-muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Program rezydencji artystycznych w Ujazdowskim współtworzy niemal od początku jego istnienia. Praktykę kuratorską postrzega jako narzędzie/metodę budowania kreatywnych sytuacji oraz długofalowych relacji, których podłożem jest współpraca, często międzynarodowa. Dąży do łączenia ze sobą praktyk wywodzących się ze sztuk wizualnych, performansu i aktywizmu społecznego.
  • Kontakt: m.dobkowska@u-jazdowski.pl
  •  
 • Julia Harasimowicz

  • Kuratorka

  • Julia jest historyczką sztuki i antropolożką, obecnie doktorantką w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność kuratorską postrzega jako formę kreatywnego dialogu. Szczególnie interesują ją artystyczne praktyki krytyczne oraz te, które przez mikroskalę ukazują szersze zagadnienia społeczne.

  • Kontakt: j.harasimowicz@u-jazdowski.pl

 •  
 • Aleksandra Biedka
  • Menadżerka biura rezydencji
  • Aleksandra jest absolwentką Instytutu Kultury Polskiej UW. Działa za kulisami programu: prowadzi monitoring pracy działu, w ramach formalnej obsługi projektów odpowiada za logistkę, raportowanie i rozliczenia budżetów, a także koordynuje projekty długofalowe i blisko współpracuje z innymi działami Ujazdowskiego.
  • Kontakt: a.biedka@u-jazdowski.pl
  •  
 • Olga Miękus

  • Koordynatorka rezydencji

  • Kontakt: o.miekus@u-jazdowski.pl