Zespół

 • Fot. Yuliia Frolova
 •  
 • Ika Sienkiewicz-Nowacka
  • Kierowniczka działu i kuratorka
   • Ika jest menadżerką kultury i kuratorką. To ona stworzyła w U–jazdowskim program pobytów rezydencyjnych. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma także europejski dyplom zarządzania kulturą (uzyskany w Brukseli). Jest członkinią rad programowych Akademie Schloss Solitude i Res Artis. Jej zainteresowania badawcze skupione są na roli rezydencji w ramach praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Inicjuje projekty, w których sztuki wizualne stają się narzędziem zmiany społecznej – służą kształtowaniu i promocji alternatywnych modeli rozwoju społecznego.
   • Kontakt: i.sienkiewicz-nowacka@u-jazdowski.pl
  •  
 • Marianna Dobkowska
  • Kuratorka
   • Marianna jest historyczką sztuki, absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów kuratorsko-muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Program rezydencji artystycznych w U–jazdowskim współtworzy niemal od początku jego istnienia. Praktykę kuratorską postrzega jako narzędzie/metodę budowania kreatywnych sytuacji oraz długofalowych relacji, których podłożem jest współpraca, często międzynarodowa. Dąży do łączenia ze sobą praktyk wywodzących się ze sztuk wizualnych, performansu i aktywizmu społecznego.
   • Kontakt: m.dobkowska@u-jazdowski.pl
  •  
 • Julia Harasimowicz

  • Kuratorka

   • Julia jest historyczką sztuki i antropolożką, obecnie doktorantką w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność kuratorską postrzega jako formę kreatywnego dialogu. Szczególnie interesują ją artystyczne praktyki krytyczne oraz te, które przez mikroskalę ukazują szersze zagadnienia społeczne.

   • Kontakt: j.harasimowicz@u-jazdowski.pl

 •  
 • Aleksandra Biedka
  • Menadżerka biura rezydencji
   • Aleksandra jest absolwentką Instytutu Kultury Polskiej UW. Działa za kulisami programu: prowadzi monitoring pracy działu, w ramach formalnej obsługi projektów odpowiada za logistkę, raportowanie i rozliczenia budżetów, a także koordynuje projekty długofalowe i blisko współpracuje z innymi działami U–jazdowskiego.
   • Kontakt: a.biedka@u-jazdowski.pl
  •  
 • Olga Miękus

  • Koordynatorka rezydencji

   • Olga jest lingwistką i kulturoznawczynią. Jako koordynatorka projektów z zakresu kultury i mediów, od 2015 roku działa na styku branży artystycznej, muzycznej i filmowej, wspierając artystów w kreowaniu unikalnych doświadczeń, nawiązywaniu współpracy kulturalnej, oraz produkcji ich projektów.

   • Kontakt: o.miekus@u-jazdowski.pl