24/07/2021
spotkanie na wystawie

Spotkanie z artystami

na wystawie Codzienne formy oporu

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na spotkanie z artystkami i artystą, których prace prezentowane są na wystawie Codzienne formy oporu: Noor Abed, Mirną Bamieh, Mają Demską, Karoliną Grzywnowicz, Joanną Rajkowska, Mohammadem Salehem, pracownią umschichten, Martą Wódz i Jaśminą Wójcik. Twórcy przybliżą swoje projekty i odpowiedzą na pytania publiczności.

Wydarzenie w języku angielskim. Wstęp w cenie biletu na wystawę.

 

 • Noor Abed
  • urodziła się w Jerozolimie; jest artystką interdyscyplinarną i autorką filmów. Bada takie pojęcia jak choreografia i wyobrażone relacje między jednostkami, tworzy sytuacje, w których możliwości społeczne są ćwiczone i wykonywane. W 2020 roku założyła wraz z Larą Khaldi School of Intrusions, platformę edukacyjną w Ramallah w Palestynie.
 •  
 • Mirna Bamieh
  • artystka i performerka z Jerozolimy / Palestyny. Jej prace dotyczą polityki znikania i stale zmieniającego się stanu bycia pomiędzy. Mając dyplom ze sztuki kulinarnej, tworzyła prace wykorzystujące media opowiadania historii i żywności w projektach zaangażowanych społecznie. Tworzy dzieła sztuki, w których pożywienie/jedzenie/dzielenie się jedzeniem prowadzą ku innowacyjnym sposobom doświadczania własnej osoby i otoczenia, jak np.: Maskan Apartment Project, Potato Talks Project czy Palestine Hosting Society.
  •  
 • Maja Demska
  • Ukończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Projektantka graficzna, kuratorka, autorka tekstów i diagramów. Zajmuje się wizualizacją informacji i nielinearnymi formami narracyjnymi. Używa diagramu jako narzędzia komunikacyjnego i artystycznego, tworząc rysunkowe dokumentacje projektów artystycznych, procesów grupowych oraz archiwów. Od 2018 roku prowadzi Groszowe sprawy na Bazarze Namysłowska w Warszawie.
    
 • Karolina Grzywnowicz
  • artystka wizualna, autorka projektów interdyscyplinarnych bazujących na badaniach naukowych. W swojej praktyce wykorzystuje materiały archiwalne, wywiady i zbierane opowieści. Jej prace często dotyczą migracji i wygnania. Interesują ją praktyki miękkiego oporu, codzienne czynności, pozornie niezauważalne gesty, które mają moc przeciwstawiania się opresji. Tworzy instalacje i sytuacje, prace w przestrzeni publicznej i artystyczne interwencje.
 •  
 • Joanna Rajkowska
  • artystka wizualna, mieszka i pracuje w Warszawie i Londynie. Jest artystką wszechstronną, jednak jej najbardziej znane prace to projekty publiczne. Realizując je, wykorzystuje realnie istniejące miejsca, energie, organizmy i materiały. Od-swajanie, od-człowieczanie i budowanie relacji to metody, które Rajkowska stosuje najczęściej. Jej celem jest minimalizowanie złych skutków działalności człowieka, pomnożenie podmiotów sprawczych oraz budowanie ludzkich i nie-ludzkich relacji.
  •  
 • Mohammad Saleh
  • projektant permakultury, aktywista i pedagog. Założył Mostadam Eco Design, przedsiębiorstwo społeczne, które tworzy ekologiczne rozwiązania poprzez oddolne praktyki dostosowane do kultury, klimatu i wyzwań, z jakimi zmaga się Palestyna, wprowadzając różnorodne techniki w celu osiągnięcia lokalnej samowystarczalności i wspierania działań na rzecz natury.
  •  
 • umschichten
  • Pracownia artystyczna z siedzibą w Stuttgarcie i Hamburgu w Niemczech. Jej członkami są Alper Kazokoglu, Lukasz Lendzinski i Peter Weigand. W swoich działaniach pracownia wykorzystuje architekturę tymczasową jako sposób natychmiastowego działania i tworzy interwencje, które obnażają lokalne potrzeby, idee czy pasje (umschichten.de).
  •  
 • Marta Wódz 
  • Artystka wizualna i historyczka sztuki. Jako researcherka współpracuje z Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art and Visual Culture w Belgii, zajmuje się takimi tematami jak radio w sztukach wizualnych czy polityczne wykorzystanie roślin. Swoje prace pokazywała m.in. w ramach Fotobookfestival w Kassel, Miesiąca Fotografii w Krakowie i festiwalu Narracje w Gdańsku (martawodz.com).
  •  
 • Jaśmina Wójcik
  • artystka wizualna, reżyserka i pedagożka. W swej pracy skupia się na (nie)widoczności i samoreprezentacji zmarginalizowanych społeczności. Zajmuje się edukacją empatyczną, rozwijając autorskie praktyki w tworzeniu ekspresji artystycznej dzieci. Jednocześnie pracuje nad budową interaktywności w instytucjach kultury, traktując odwiedzających je jako współtwórców i rozmówców w dialogu kulturowym