18/11/2021
oprowadzanie

Wspomnienia przestrzenne: obozy uchodźców palestyńskich jako wehikuły czasu

Khaldun Bshara oprowadza po wystawie Codzienne formy oporu

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie Khalduna Bshara po wystawie Codzienne formy oporu, którego tematem przewodnim będzie architektura obozów dla uchodźców.

Dzisiejsze obozy uchodźców palestyńskich powstały w wyniku długotrwałych procesów przestrzennych. Uchodźcy budowali domy i rozwijali firmy, aby zaspokoić swoje potrzeby. Obecnie, wraz z czwartym pokoleniem uchodźców urodzonych na wygnaniu, obozy to przepełniona, gęsto zabudowana, zurbanizowana przestrzeń życiowa. Obozy przekształciły się w siedliska, a tymczasowe schronienia w znormalizowane przestrzenie życiowe. Urbanizacja została zmaterializowana dzięki temu, co nazywam wyrafinowanymi praktykami mikroprzestrzennymi. Praktyki te pomagają ludziom przetrwać absurdalne warunki życiowe, jednocześnie utrzymując poczucie wspólnoty.

Wstęp wolny. Oprowadzanie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

  •  
  • Khaldun Bshara
    • jest architektem, konserwatorem i doktorem antropologii społeczno-kulturowej. W latach 20102020 był dyrektorem Riwaq Centre w Ramallah w Palestynie  gdzie pracuje od 1994 roku, obecnie jako doradca dokumentując, chroniąc i restaurując palestyńskie dziedzictwo architektoniczne. Jest również adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych i Behawioralnych Uniwersytetu Birzeit.