12/11/2017

Clara Ianni

Otwarty pomnik [Open Monument]

Clara Ianni, artystka z Brazylii, w swoim kraju pracuje często z różnymi grupami społecznymi, ich tożsamością i pamięcią. Performatywne i partycypacyjne działanie w przestrzeni publicznej Otwarty pomnik zada pytania o możliwości i potrzeby reprezentacji kolektywnej pamięci i oparte będzie na wynikach ankiety rozesłanej przez artystkę do mieszkańców Warszawy. Powołany w formie zdarzenia Otwarty pomnik zostanie dosłownie zbudowany z głosów ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku, będących reprezentantami różnych klas i zwolennikami różnych ideologii. Praca polega na wspólnym wysiłku ludzi prezentujących przeciwstawne stanowiska i uruchomieniu otwartego połączenia, bez jakiejkolwiek selekcji ukazującego najbardziej kontrastowe bądź najpowszechniejsze opinie.

Bezpośrednią inspiracją dla tej realizacji i planowanym miejscem jej zaistnienia 12 listopada 2017 jest budzący dziś kontrowersje pomnik Braterstwa broni. Wzniesiony na warszawskiej Pradze w 1945 roku, by uczcić wspólny wysiłek żołnierzy polskich i radzieckich w walce z nazizmem przykład współpracy polskich i rosyjskich artystów został zdemontowany w 2015 roku w trakcie budowy metra i nigdy nie odbudowany, choć zachowano bazę pomnika. To w jej okolicy stanie Otwarty pomnik realizacja otwierająca sytuację swoją niematerialnością, budująca opinię publiczną w sposób kolektywny i performatywny, podkreślająca konstrukcjonizm w pisaniu historii i płynność pamięci, zwracająca uwagę na fakt kształtowania plastycznego społeczeństwa przez władzę w procesie ciągłej transformacji oraz to, że pomniki i inne materialne fakty powstające ze środków publicznych (autostrady, szkoły itd.) są przejawami przejściowej dynamiki historii, zarówno przez to, co pokazują, jak i przez to, co ukrywają.

Wydarzenie będzie miało miejsce w przestrzeni publicznej, zaś w przestrzeni wystawy prezentujemy materiały z pracy nad projektem. Nad scenariuszem działania artystka pracowała w oparciu o zebrane ankiety i we współpracy z członkami i członkiniami Intervalo-Escola.