08/11/2017
dyskusja

Globalne odrodzenie nacjonalizmów

Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem

 • Ruchy Alt-right i narodowe zyskały w ostatnich latach silną i dość stabilną pozycję w globalnej polityce. Zwroty narodowe już nastąpiły. Zasadne wydaje się pytanie o przyczyny odrodzenia globalnych nacjonalizmów. Jedną z przyczyn może być rozczarowanie nierównomiernym i eksploatacyjnym charakterem globalnej cyrkulacji ekonomicznej i kulturowej. Grupy marginalizowane i wykluczane stanęły w obliczy znalezienia antidotum na negatywne skutki takiego stanu rzeczy. Tak więc tendencje izolacjonistyczne, partykularyzm i populizm tożsamościowy gwałtownie manifestują się zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym i wyrażają się dyskursywnie. Zjawisko to dotyczy zarówno obszarów półperyferyjnych Globalnego Południa, ale również dotychczasowych centrów, Europy i Stanów Zjednoczonych. Jeden naród oraz jedna kultura są centralnymi elementami zwrotu nacjonalistycznego. Podczas spotkania zostanie poddane dyskusji zjawisko przejmowania dyskursywnego potencjału wypracowanego przez nową humanistykę wraz z całym retorycznym repertuarem polityki tożsamości i sprawiedliwości społecznej przez ruchy nacjonalistyczne. To niepokojące zjawisko nie powinno jednak powodować poczucia bezradności. To dobry moment, by podjąć na nowo rozważania nad kwestiami emancypacji i sprzecznościami, jakie mogą one generować, by skutecznie przeciwstawić się nacjonalistycznej retoryce.

 •  

 • Udział biorą
  • Imani Jacqueline Brown,
  • Clara Ianni
  • Ewa Alicja Majewska
  •  
 • Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy,które robimy razem wypracowany został z myślą o poszerzeniu pola wiedzy, którą generuje sama wystawa. Przyglądając się zachodzącym w ostatnich latach zmianom nastrojów społecznych oraz zachodzącym w skali globu zjawiskom politycznym i ekonomicznym, takim jak kryzysy gospodarcze, ekstremizm polityczno-religijny, kwestionowanie zmian klimatycznych, nasilenie populizmów i nacjonalizmów, kryzys edukacji, rozpad więzi wspólnotowych, dostrzec można, że występują one wszędzie. Wystawa Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem prezentuje projekty, działania i oddolne rozwiązania, które występują w obszarze artystyczno-edukacyjnego aktywizmu jakby na przekór negatywnym symptomom. Programem dyskursywnym chcielibyśmy wprowadzić szerszy kontekst także dla samej wystawy. Spotkania dyskusyjne będą zróżnicowane pod wieloma względami. Do udziału zaprosiliśmy zarówno uczestniczących w wystawie artystów i aktywistów, jak i badaczy kultury oraz związków polityki z ekonomią.
 •  
 • Kuratorzy programu dyskursywnego
  • Marianna Dobkowska
  • Konrad Schiller