24/10/2017
dyskusja

Gotong Royong. Krótka historia indonezyjskiego współdziałania

Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem.

Gotong royong to określenie na kolektywną współpracę. Tak w dużym skrócie można by tłumaczyć ten zwrot, choć jego znaczenie i rola, jaką odgrywa w kulturze indonezyjskiej, są zbyt ważne, by ograniczyć się jedynie do tych prostych znaczeń. Czym jest więc Gotong Royong i dlaczego warto odnieść go do aktualnej rzeczywistości? Na te pytania odpowiedzią jest pierwsze spotkanie dyskusyjne programu towarzyszącego wystawie Gotong Royong. Reczy, które robimy razem. Przyglądając się zachodzącym w ostatnich latach zmianom  społecznym, politycznym i ekonomicznym  kryzysy gospodarcze, ekstremizm polityczno-religijny, kwestionowanie zmian klimatycznych, wzrost populizmu i nacjonalizmu, kryzys edukacji,  rozpad więzi wspólnotowych dostrzec można, że występują one na całym świecie. Tym samym gotong royong staje się punktem wyjścia próby zarysowania strategii  skutecznej reakcji na przywołane zmiany. W odniesieniu do kontekstów historyczno-społecznych w Indonezji nakreślone zostaną źródła i specyfika gotong royong. Bez tej orientacji trudno by było zbudować uniwersalne użycie indonezyjskiego działania razem. Czy takie działanie może stać się strategią artystyczno-kuratorską, źródłem współczesnego aktywizmu? To kolejne pytanie stawiane przed zaproszonymi dyskutantami. Jeżeli tak, to należy przyjrzeć się globalnym odpowiednikom gotong royong, takim jak kolektywizm, solidarność i aktywizm. Co je łączy, a co dzieli? Często bezrefleksyjne przeszczepianie pojęć między odrębnymiobszarami niesie ze sobą zagrożenia. Czy w takim razie używanie indonezyjskiego gotong royong pociąga za sobą uwikłanie w egzotyzację, plemienność? Czy też staje się ono punktem wyjścia do polityki oporu?

 • Zaproszeni do udziału w dyskusji
  • Reinaart Vanhoe
  • Irwan Ahmett & Tita Salina  
  • Marianna Dobkowska

Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem wypracowany został z myślą o poszerzeniu pola wiedzy, którą generuje sama wystawa. Przyglądając się zachodzącym w ostatnich latach zmianom nastrojów społecznych oraz zachodzącym w skali globu zjawiskom politycznym i ekonomicznym, takim jak kryzysy gospodarcze, ekstremizm polityczno-religijny, kwestionowanie zmian klimatycznych, nasilenie populizmów i nacjonalizmów, kryzys edukacji, rozpad więzi wspólnotowych, dostrzec można, że występują one wszędzie. Wystawa Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem prezentuje projekty, działania i oddolne rozwiązania, które występują w obszarze artystyczno-edukacyjnego aktywizmu jakby na przekór negatywnym symptomom. Programem dyskursywnym chcielibyśmy wprowadzić szerszy kontekst także dla samej wystawy. Spotkania dyskusyjne będą zróżnicowane pod wieloma względami. Do udziału zaprosiliśmy zarówno uczestniczących w wystawie artystów i aktywistów, jak i badaczy kultury oraz związków polityki z ekonomią.

 

 • Kuratorzy programu  dykursywnego
  • Marianna Dobkowska
  • Konrad Schiller

 

 • Sala dyskusyjna na wystawie Gotong Royong. Reczy, które robimy razem
 • Spotkanie w języku angielskim
24/10/2017
18:00
Wydarzenie powiązane z:
Gotong Royong