08/03/2020
oprowadzanie

Oprowadzanie kuratorskie Anny Ptak i Anny Czaban

po wystawie hyslom Itte kaette. Tam i z powrotem