2829/04/2018
performans

Weekend performatywny

z Innymi tańcami

 • Zapraszamy na weekend performatywny w ramach wystawy Inne tańce.
 •  
 • 28/04
  • 19:00
   • Ola Maciejewska
    • LOÏE FULLER: Research
     • performans
     • Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego
      • W LOÏE FULLER: Research Ola Maciejewska bada granice ludzkiej autonomii i autonomię obiektu w ruchu. Odwołując się do postaci Loïe Fuller dziewiętnastowiecznej prekursorki tańca współczesnego, wydobywa krytyczny potencjał pytania o relację między ciałem a przedmiotem. Na performans składają się dwa ćwiczenia fizyczne, które stanowią próbę nadania formy ruchowi.
      •  
  • 20:00
   • Ramona Nagabczyńska
    • More
     • performans
     • Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego
      • W 1993 roku Genesis P-Orridge i jego partnerka Lady Jaye Breyer zaczynają proces stopniowej transformacji własnych ciał. Ma ona doprowadzić do sytuacji, w której oba ciała nie tylko będą wyglądały tak samo, ale staną się tym samym. Cutupową metodą P-Orridge i Breyer generują nową pandrogyniczną istotę, którą nazywają Breyer P-Orridge. Ich transformację można traktować jako utopijną praktykę transhumanistyczną. Według jednego z twórców ruchu transhumanizmu Maxa Morea jego istotą jest tranzytowość, niestabilność kondycji ludzkiej. W spektaklu More Ramona Nagabczyńska zajmuje się destabilizacją mitu indywidualizmu, a także przywołuje pragnienie powrotu do stanu splotu jednego ciała z innym.

      •  

 • 29/04
  • 19:00
   • Joanna Leśnierowska

    • blur

     • performans

     • Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego

      • Gest celowego rozmazywania obrazu (ang. blur) jest obecny w tradycji europejskiego malarstwa już od czasów Leonarada da Vinci i jego techniki zmiękczania konturów (sfumato). Jednak to dopiero wraz z praktyką Gerharda Richtera (który od końca lat 60. XX wieku pozbawiał swe fotorealistyczne obrazy ostrości) rozmyte powierzchnie i kształty stały się jednym z centralnych motywów zarówno malarstwa figuratywnego, jak i abstrakcyjnego oraz współczesnej fotografii (i post-fotografii). Artyści rozmazują obrazy intencjonalnie i na wiele różnych sposobów, aplikując różnorodne koncepty i strategie. Niewyraźne płaszczyzny, zamazane kontury, mgliste wizerunki, bezkształtne motywy, nieokreślone stany między w(yob)rażeniem a rozpadem, chaotyczne akumulacje, nieustanny nadmiar jednocześnie ważnych i nie-ważnych detali, rozproszone wizje i znaczenia oraz zagadnienia koloru i kompozycji wysunięte na plan pierwszy z wszystkim tym w pamięci wchodzimy na scenę by eksplorować możliwość rozmazania w kontekście ciała i choreografii.

      • W przygotowaniach do spektaklu wzięli udział artyści wielu dziedzin. Wspólnie poszukiwaliśmy sposobów tłumaczenia idei rozmaz(yw)ania na wszystkie poziomy spektaklu. Rozmazanie rozumieliśmy na dwa sposoby: dosłownie jako pozbawienie ostrości/kształtu/formy (lub niemożność utrzymania jednej formy); i metaforycznie jako wizualną i fizyczną reprezentację mentalnej i emocjonalnej kondycji, w której pozbawieni zostajemy wcześniej rozpoznanych i powszechnie akceptowanych punktów odniesienia oraz bezustannie zarówno w makro, jak i mikro skali doświadczamy sfragmentaryzowanej rzeczywistości pełnej skrawków obrazów i dźwięków, szczątków informacji, odprysków idei i ideologii

      • Praca nad blur stanowi kolejną odsłonę zainicjowanych w 2014 roku ćwiczeń w patrzeniu praktyki postrzegania i myślenia (poruszonymi) obrazami, która, czerpiąc inspiracje i strategie ze współczesnego malarstwa i (post)fotografii, egzaminuje możliwość restytucji spojrzenia w kontekście sztuk performatywnych.

 • Bilet na pojedyncze wydarzenie
 • Normalny
  • 25 zł
 • Ulgowy
  • 15 zł
 • Bilety dostępne w kasie w holu głównym Ujazdowskiego. 
 • Rezerwacja i informacja
2829/04/2018
Wydarzenie powiązane z:
Inne tańce a
Instytucja finansowana przez
Partnerzy
Partnerzy medialni