15/01-13/06/2021
wystawa

Ko–lekcja wyborów

Po co nam sztuka współczesna? Dlaczego chodzimy do galerii i muzeów? Ko–lekcja wyborów to projekt poświęcony badaniu sposobów odbioru sztuki przez widzów. Tym razem publiczność wejdzie w rolę współkuratorów i stworzy wystawę ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Sztuka współczesna niesie za sobą otwartość na różnorodne odczytania. Podążając za tą ideą, chcemy upowszechniać dostęp do sztuki i otwierać się na interpretacje odbiorców. Oddajemy głos widzom, a ich wybory stawiamy w centrum. Ko–lekcja wyborów to nauka współpracy między instytucją a publicznością, wspólne tworzenie i uczenie się o sobie nawzajem za pomocą sztuki. Przedrostek „ko” nabiera tu podwójnego znaczenia: „kolekcja” to nie tylko partycypacyjne wybory prac ze zbiorów Ujazdowskiego, ale i wspólna lekcja podejmowania decyzji.

Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich, który rozpoczął się w czerwcu 2020 roku, to badania grup fokusowych. Ich uczestnicy wybrali prace z Kolekcji Ujazdowskiego i odpowiedzieli na pytania związane z doświadczaniem sztuki, sposobami jej interpretacji i motywacji, jakie towarzyszą publiczności odwiedzającej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W oparciu o wyniki badań powstała galeria internetowa pod adesem ko-lekcjawyborow.u-jazdowski.pl – poprzez którą widzowie wskazali dzieła, które chcieliby zobaczyć na wystawie. Na podstawie ich wyborów powstanie ekspozycja, którą od początku 2021 roku będzie można oglądać w Ujazdowskim. W jej przestrzeni zostaną przeprowadzone wywiady dotyczące indywidualnego doświadczania i rozumienia sztuki. Wystawie będzie towarzyszyć program publiczny i edukacyjny. W 2021 roku powstanie raport końcowy z badania.

Ko–lekcja wyborów to projekt kuratorski z pogranicza działań edukacyjnych i strategii rozwoju publiczności. Wpisuje się on w tradycję antropologicznych i socjologicznych analiz poświęconych zagadnieniom społecznego funkcjonowania sztuki oraz kształtowania preferencji estetycznych. Co leży u podstaw naszych wyborów i wpływa na nasze decyzje? Dlaczego jedni szukają w sztuce refleksji nad rzeczywistością, a drudzy odskoczni od niej? Nasze badanie nie jest plebiscytem, a internetowe wybory to nie konkurs. Poprzez Ko–lekcję wyborów chcemy sprowokować dyskusję o tym, co nas w sztuce porusza, intryguje i dlaczego sztuka współczesna jest ważna.

Projekt sfinansowany ze środków
Partner technologiczny
Partnerzy medialni
 • Kalendarium projektu
  • Spotkania grup focusowych
   • czerwiec—sierpień 2020
  • Platforma internetowa
   • 12 października8 listopada 2020
  • Otwarcie wystawy online 
   • 15 stycznia 2021
  • Otwarcie wystawy dla publiczności
   • 2 lutego 2021
  • Tymczasowe zamknięcie wystawy
   • 15 marca 2021
  • Ponowne otwarcie wystawy
   • 4 maja 2021
  • Zakończenie wystawy
   • 13 czerwca 2021
  • Raport z badania
   • 2021
wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
piątek 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00
sobota 11:00—19:00
Galeria online