nadchodząca wystawa

Kolekcja wyborów

Po co nam sztuka współczesna? Dlaczego chodzimy do galerii i muzeów? Kolekcja wyborów to projekt poświęcony badaniu sposobów odbioru sztuki przez widzów. Tym razem publiczność wejdzie w rolę współkuratorów i stworzy wystawę ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Sztuka współczesna niesie za sobą otwartość na różnorodne odczytania. Podążając za tą ideą, chcemy upowszechniać dostęp do sztuki i otwierać się na interpretacje odbiorców. Oddajemy głos widzom, a ich wybory stawiamy w centrum. Kolekcja wyborów to nauka współpracy między instytucją a publicznością, wspólne tworzenie i uczenie się o sobie nawzajem za pomocą sztuki. Przedrostek ko nabiera tu podwójnego znaczenia: kolekcja to nie tylko partycypacyjne wybory prac ze zbiorów Ujazdowskiego, ale i wspólna lekcja podejmowania decyzji.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich, który rozpoczął się w czerwcu 2020 roku, to badania grup fokusowych. Ich uczestnicy wybrali prace z Kolekcji Ujazdowskiego i odpowiedzieli na pytania związane z doświadczaniem sztuki, sposobami jej interpretacji i motywacji, jakie towarzyszą publiczności odwiedzającej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W oparciu o wyniki badań powstała galeria internetowa pod adesem ko-lekcjawyborow.u-jazdowski.pl tu widzowie wskażą dzieła, które chcieliby zobaczyć na wystawie. Na podstawie ich wyborów powstanie ekspozycja, którą pod koniec 2020 roku będzie można oglądać w Ujazdowskim. W jej przestrzeni zostaną przeprowadzone wywiady dotyczące indywidualnego doświadczania i rozumienia sztuki. Wystawie będzie towarzyszyć program publiczny i edukacyjny. W 2021 roku powstanie raport końcowy z badania.

Kolekcja wyborów to projekt kuratorski z pogranicza działań edukacyjnych i strategii rozwoju publiczności. Wpisuje się on w tradycję antropologicznych i socjologicznych analiz poświęconych zagadnieniom społecznego funkcjonowania sztuki oraz kształtowania preferencji estetycznych. Co leży u podstaw naszych wyborów i wpływa na nasze decyzje? Dlaczego jedni szukają w sztuce refleksji nad rzeczywistością, a drudzy odskoczni od niej? Nasze badanie nie jest plebiscytem, a internetowe wybory to nie konkurs. Poprzez Kolekcję wyborów chcemy sprowokować dyskusję o tym, co nas w sztuce porusza, intryguje i dlaczego sztuka współczesna jest ważna.

 • Kalendarium projektu:
  • Spotkania grup focusowych
   • czerwiecsierpień 2020
  • Platforma internetowa
   • 12 października8 listopada 2020
  • Wystawa
   • 18 grudnia 20204 kwietnia 2021
    • (Z powodu czasowego zamknięcia Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od 7 listopada 2020 do 27 grudnia 2020, w ramach otwarcia online wystawy zaprezentujemy nową pracę Aleksandry Wasilkowskiej. Niebawem udostępnimy też wystawę w formacie 3D.)
  • Raport z badania
   • 2021

18/12/202004/04/2021

Wystawy Galeria online
Projekt sfinansowany ze środków
Partnerzy medialni