04/03/2017

Otwarta Lekcja performansu

Spacer ze Skweru Oleandrów do Zamku Ujazdowskiego

 • 14:00
  • Spacer z miejską historią w tle, prowadzony przez Grupę Projektową Centrala, zakończony oprowadzaniem po wystawie Mai Bekan 23 zgromadzenia
  •  
   • miejsce spotkania
    • postument na Skwerze Oleandrów
      
   • Grupa Projektowa Centrala
    • Platformastudio architektoniczne powstałe w 2001 roku, zrzeszające architektów, artystów i projektantów i założone przez Krzysztofa Banaszewskiego, Małgorzatę Kuciewicz, Jana Strumiłły i Jakuba Szczęsnego. Obecnie trzon Centrali stanowią Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny oraz Simone De Iacobis. Projekty realizowane przez grupę są często interdyscyplinarne, wykraczające poza architekturę i urbanistykę. Wiele z nich służy krytycznej wypowiedzi na temat polskiej przestrzeni.

 

 • 16:00
  • Rozmowa o performansie, partycypacji, instytucjach sztuki w kontekście przestrzeni publicznej z udziałem Binny Choi, Zofii Cielątkowskiej, Gunndís Ýr Finnbogadóttir, Kai Pawełek i Stowarzyszenia Oleandrów.
  •  
   • Binna Choi
    • Kuratorka, od 2008 roku jest dyrektorem Casco, Office for Art, Design and Theory w Utrechcie. Choi prowadzi w instytucji inderdyscyplinarny program skupiony na współpracach, kolektywach i kreowaniu demokratycznej przestrzeni publicznej w obliczu problemów społecznych i politycznych.  Choi była inicjatorką projektu Grand Domestic Revolution Handbook, wielostronnej współpracy zrzeszającej artystów, krytyków i teoretyków, która ma na celu zgłębienie i ponowne zdefiniowanie wielu aspektów życia domowego. Interesują ją  także relacje międzykulturowe i alternatywne modele krytyki społecznej. Choi jest także wykładowcą w Dutch Art Institute w Arnhem, w Holandii.
    •  
   • Zofia Cielątkowska
    • Filozof, krytyczka sztuki, kuratorka. Absolwentka filozofii na UJ oraz studiów kuratorskich i redakcji tekstu na UW. Zajmuje się performansem, któremu poświęciła pracę doktorancką zatytułowaną Ucieleśnienie podmiotu. Teoria filozoficzna a performance na tle współczesnej krytyki kultury. Zofia Cielątkowska jest autorką wielu artykułów m.in.Dwutygodnik.com , SZUM, Obieg, 2+3D oraz Contemporary Lynx. Interesuje ją przestrzeń pomiędzy teatrem a performansem i krytyką artystyczno-społeczną. Jest adiunktem na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie, redaktorką “Obiegu.
    •  
   • Gunndis Yr Finnbogadottir
    • Artystka konceptualna zajmująca się różnymi aspektami przestrzeni społecznej i kobiecą tożsamością. Interesuje ją też problematyka wyjątkowości, praw autorskich i kolaboracje, a jej prace charakteryzuje minimalizm i brak sentymentalizmu, mimo osobistego podejścia do tematów. Jej instalacje i perfomanse często odnoszą się do przestrzeni, w której się odbywają. Jest autorką wystaw Embracing Impermanence w Living Art Museum w Reykjavíku,  24 Spaces A Cacophony w Malmö Konsthall, Nordic Art Today: conceptual debts, broken dreams and new horizons w Saint Petersburgu i współautorką (wraz z Mają Bekan) P for Performance w Van Abbemuseum, Eindhoven.
    •  
   • Kaja Pawełek
    • Historyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów i publikacji. Od 2005 roku pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Kuratorka projektów publicznych i wystaw, m.in: Dotleniacza Joanny Rajkowskiej, Divercity. Learning from Istanbul, Banksia oraz Działań na terenie zaludnionym Jakuba Szczęsnego, wystaw indywidualnych Marthy Rosler oraz Broomberga & Chanarina. Aktualnie pracuje nad doktoratem na Kingston University w Londynie poświęconym przemianom przestrzeni publicznej w Warszawie po 1989 roku z perspektywy sztuki.