17/04-17/05/2024
wystawa za granicą

Polonia uncensored / Polonia bez cenzury

Ignacy Czwartos

Na wystawie prezentowanych jest piętnaście obrazów Ignacego Czwartosa, wykonanych w technice olejnej. Tematy największej grupy obrazów Czwartosa związane są z postaciami i wydarzeniami z najnowszej historii Polski, o których wspominanie w latach 1945-1989 było zakazane przez komunistów. Były to tzw. białe plamy w historii. Są to przede wszystkim historie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, walczących z sowieckim totalitaryzmem w latach 1944-1963. Większość z nich została brutalnie zamordowana przez sowieckich i polskich komunistów.

Drugą grupę tematyczną tworzą przedstawienia niemieckich zbrodniarzy wojennych, odpowiedzialnych za wymordowanie tysięcy Polaków i Żydów, którzy żyjąc w powojennych Niemczech, nigdy nie ponieśli odpowiedzialności za swoje zbrodnie.

Czwartos odnosi się także do współczesności  do zbrodniczej działalności Rosji Putina, który przez wiele dekad traktowana była przez liderów demokratycznej Europy jako równoprawny partner biznesowy.

Są to zarazem tematy, które podlegają cenzurze we współczesnej Polsce, rządzonej przez liberalno-lewicową koalicję. Wymazuje się je z przestrzeni publicznych mediów i instytucji państwowych. Powstają nowe białe plamy - obszary historii, o których nie należy głośno mówić.

Proces tej nowej cenzury obrazują losy projektu prezentacji obrazów Ignacego Czwartosa w Wenecji. Wyłoniony w otwartym konkursie na prezentację w Pawilonie Polonia w ramach 60. Biennale Sztuki w Wenecji projekt wystawy Ignacego Czwartosa pt.: „Ćwiczenia z tragiczności świata. Pomiędzy Niemcami a Rosją”, został zatwierdzony do realizacji przez urzędującego Ministra Kultury. Jednakże, po wygranych w październiku 2023 wyborach, jego następca wstrzymał projekt. Jako jedną z przyczyn, którą podano publicznie, było promowanie „fałszywie rozumianej przeszłości Polski” i „przemawianie z pozycji ofiary”. Nowa władza w Polsce postanowiła decydować o tym, co jest prawdziwą, a co fałszywą historią Polski, jednocześnie niechętnie patrząc na głosy o polskich ofiarach.

Mimo wstrzymania wystawy obrazy Ignacego Czwartosa dotarły do Wenecji. Wystawa Polonia uncensored / Polonia bez cenzury powstała w imię obrony wolności sztuki. Jest ona możliwa przede wszystkim dzięki wsparciu polskiej diaspory – prawdziwej i żywej Polonii reprezentowanej przez dr Marka Buczkowskiego, który udostępnił własną przestrzeń dla prezentacji obrazów Ignacego Czwartosa w Wenecji.

 

kurator: Piotr Bernatowicz

fot. – Ignacy Czwartos, fragment pracy Birkenau, oil on canvas, 2023-24, 140x140 cm

Organizator:
Finansowanie i oficjalny partner:

Wenecja, Viale IV Novembre, 8
kurator: Piotr Bernatowicz

17/04-17/05/2024
18:00